Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 536 dílů / poslední díl: 4. 12. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Jak máme čekat na Krista? / 2016 3Q 13

2146 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jako křesťané jsme vyzýváni k vytrvalosti a horlivosti. Co se dá udělat pro to, aby člověk neochaboval a co to znamená mít vroucího ducha? A jak si představit člověka, který je "novým stvořením"? A víte o tom, že Bůh nás se sebou usmířil a my máme tomuto smíření sloužit? Ale co to znamená?
Rozhovor na téma třináctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Jak máme čekat na Krista?“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Služba ve městech / 2016 3Q 12

1337 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jedno z míst v Bibli, která jsou dost často špatně chápána, jsou Pavlova slova o tom kdo je pod zákonem a kdo není. Nemá to nic společného s naší plnoletostí. Co Pavlova slova znamenají? A jaké poselství můžeme dnes zaslechnout v podobenství O rozsévači?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Služba ve městech!“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Následujte mě! / 2016 3Q 11

1527 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Podobenství o ovcích v ovčinci ukrývá mnoho důležitých myšlenek. Co se z něho dnes můžeme ponaučit? Jak poznat v dnešní době "pastýřův hlas"? A co znamená, že Ježíš stojí přede dveřmi a tluče a jak se ty pomyslné dveře otvírají?
Rozhovor na téma jedenáctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Následujte mě!“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš si získával důvěru lidí / 2016 3Q 10

1702 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Proč Abraham Bohu důvěřoval a co znamenají slova, že Bůh připočetl Abrahamovi jeho víru jako spravedlnost? A jak dát do souladu slova, že na jedné straně máme poslouchat pozemské vlády a na straně druhé nedoufat v člověka, ale důvěřovat Hospodinu? A čím by křesťané měli být nejvíce známí?
Rozhovor na téma desátého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš si získával důvěru lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš naplňoval potřeby lidí / 2016 3Q 9

1428 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V českých Biblích můžeme například číst, že Ježíš učil a kázal a nebo také uzdravoval každou nemoc a chorobu. Co je v originálním textu? Mají tato podobná slova různý význam? A jak se postavit k situaci, kdy Bohu oddaný člověk těžce onemocní a nakonec třeba i zemře?
Rozhovor na téma devátého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš naplňoval potřeby lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš projevoval soucit / 2016 3Q 8

1241 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V Bibli můžeme číst, že Bůh se rozpomněl. Co se tímto vyjádřením chce říct? A co myslel Pavel tím, když v dopise křesťanům do Korintu nazval Boha "Bohem veškeré útěchy"? Jak Bůh potěšuje dnes, v 21. století a jakou úlohu v tom hraje církev?
Rozhovor na téma osmého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš projevoval soucit“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš a dobro lidí / 2016 3Q 7

2816 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou některá Ježíšova uzdravení, které nabízí mnoho otázek. Například, proč při uzdravení potírá oči slepého blátem a neuzdraví jej hned, ale na dvakrát? Můžeme tomu porozumět? A co to znamená smýšlet jako Kristus? Existuje nějaké řešení pro společenství, kde jsou vztahy na bodu mrazu?
Rozhovor na téma sedmého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš a dobro lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Kristova metoda / 2016 3Q 6

1923 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Dnes jsou kostely a modlitebny plné věřících lidí. V době Ježíše šli za Kristem davy lidí a mnoho z nich věřících nebylo. Čím to je, že dnes není křesťanství tak přitažlivé? A co se z toho můžeme naučit? Platí i dnes, že pro Boha jsou důležitější lidé a milosrdenství, než stavby a obřady?
Rozhovor na téma šestého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Kristova metoda“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám