Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 536 dílů / poslední díl: 4. 12. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: list Jakubův 2,14-17 - Život křesťana

13616 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Život křesťana - list Jakubův 2,14-17

Stačí k záchraně člověka pouze víra? Jaké má víra praktické dopady na život člověka? Co říká o ospravedlnění z milosti ve svých epištolách apoštol Pavel, jak jeho slova dále interpretuje ve svém dopise Jakub? Poslechněte si promluvu teologa Daniela Horničára v úvodu našeho pořadu.

Ve druhé části pořadu se podívejte na zamyšlení redaktora HopeTV Csabu Čáka. Ve svém příspěvku promlouvá o charitativní péči a lidské službě prvních adventistů sedmého dne na území Čech a Moravy. Co byla Tabita? K čemu sloužily Chudinské pokladny?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 15. prosince 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Skutky apoštolů 3,19-21 - Poslední události

13846 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když přemýšlíme o konci světa, můžeme se na něj dívat s nadějí a beze strachu? Co o něm v Bibli říká sám Ježíš Kristus ve 24. kapitole Matoušova evangelia? Úvodní text ze 3. kapitoly knihy Skutky apoštolů přiblížil kazatel Oldřich Svoboda.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 22. prosince 2012.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zjevení 21. kapitola - Až bude všechno nové

13996 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

S kazatelem Samuelem Ondruškem otevřeme poslední knihu Bible - Zjevení Jana, 21. kapitolu. Odkazují poslední kapitoly Bible k prvním stránkám Svatých Písem? Píše Jan ve své knize o konečném řešení zla, nápravě křivd v celém vesmíru a lidstvu?

K otázce tisíciletého království v Bibli, různým pohledům a chápání milénia se v příspěvku vyjádřil teolog a biblista Jiří Lukeš.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 29. prosince 2012.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Jan 1. kapitola - Ježíš, Stvořitel nebe a země

13884 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Vznikl vesmír, svět, život, který dnes známe a prožíváme, zcela náhodou, nebo je dílem bytosti, která vše přesahuje? Je Ježíš Kristus tím, kdo stál u zrodu naší existence? Co říká o vzniku života věda?

Podívejte se na další díl pořadu Bible pro dnešek, ve kterém budeme spolu s Michalem Martínkem promýšlet nejen text z evangelia podle Jana 1. kapitoly, ale také biblickou zprávu o stvoření z knihy Genesis. Ve druhé části pořadu jsme pro vás připravili ukázku z dokumentu "Život - náhoda nebo záměr", který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 1. kapitola - Formování světa

13964 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Zformoval člověka a veškerý život na Zemi Bůh? Trvalo stvoření sedm dní, nebo dal Bůh jenom stvořitelský impulz a veškerá existence se po mnoho let vyvíjela dál sama?

Podívejte se na další díl pořadu Bible pro dnešek, ve kterém budeme spolu s kazatelem a učitelem Michalem Balcarem uvažovat o počátku života na Zemi na základě textů z první knihy Bible - Genesis. Ve druhé části pořadu jsme pro vás připravili ukázku z dokumentu "Život - náhoda nebo záměr", který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 1. a 2. kapitola – Dokončení stvoření

15026 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

O čem vypovídá struktura celého stvoření, která je popsána v knize Genesis 1.-2. kapitole? Jak dlouho trvaly jednotlivé stvořitelské dny a co připomíná sedmý den, sobota, který celé stvoření završil? Kromě příspěvku kazatele Stanislava Bielika přinášíme i další ukázku z dokumentu „Život – náhoda nebo záměr“, který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme. Co lze poznat o Bohu ve funkci a složení DNA lidí i jiných živých organismů?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Skutky apoštolů 17. kapitola - Stvoření a Bible

15239 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co vypovídá o stvoření světa a člověka jeden z textů Nového zákona? Výklad textu z knihy Skutky apoštolů pro vás připravil kazatel a pedagog Oldřich Svoboda. Ve svém výkladu nám přiblíží religiozitu Atéňanů a dobové pozadí života v době apoštola Pavla. Ve druhé části pořadu uvádíme další ukázku z dokumentu „Sedmý den.“ Fascinující dokument zachycující příběh, který trvá již tisíciletí a jehož dějištěm byla nejrůznější místa světa, příběh výkladu jednoho z desatera Božích přikázání týkajícího se dne odpočinku.

DVD Sedmý den je možné zakoupit v našem eshopu ve slevě.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: ev. podle Matouše 5. kapitola - Stvoření a morálka

14661 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Morálka = zodpovědnost, souhlasíte? Jaké morální standardy představuje Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista? Jsou pořád platné a měl by se jimi řídit i člověk 21. stol.? Co se můžeme dozvědět o Božím charakteru díky příběhu z ráje? V dalším pokračování seriálu Bible pro dnešek uvidíte a uslyšíte výklad textu z evangelia podle Matouše, který pro vás připravil kazatel a pedagog Roman Mach. Ve svém výkladu nám přiblíží význam a vliv duchovního života a víry na morálku a etické jednání člověka. Vodítkem mu je Průvodce studiem Bible 1/2013 - Zázrak Stvoření.

Ve druhé části dílu vám přinášíme ukázku z připravovaného DVD - "Život - náhoda, nebo záměr", které právě dokončujeme. Uvedená kapitola nese název SPRAVEDLNOST.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. února 2013.
zobrazit více

Napište nám