Bohoslužby Praha-Smíchov

Bohoslužby / 33 dílů / poslední díl: 16. 3. 2020

Záznamy bohoslužeb Církve adventistů sedmého dne ze sboru Praha-Smíchov.

Bohoslužba - Karel Nowak: Kdo je moje církev?

8626 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam sobotní bohoslužby 16. 7. 2011

Sbor CASD Praha - Malvazinky
zobrazit více

Dětská bohoslužba – Roman Buchtel, Tři oříšky

8332 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam dětské bohoslužby ze dne 31. 3. 2012, sbor CASD Praha - Smíchov. Bohoslužbu, jejímž hlavním tématem byla podobenství Pána Ježíše, uspořádalo oddělení dětské sobotní školy sboru CASD Praha – Smíchov a Klub Pathfinder, oddíl Penguins.

Ve svém kázání se Roman Buchtel zamýšlel nad Ježíšovým podobenstvím o nemilosrdném služebníku (Matouš 18,23-35). Jeho význam se pokusil přiblížit bajkou o medvědu, lišce a zajíci s názvem „Tři oříšky“.

V rámci netradiční bohoslužby mimo jiné zazněly písně a proběhla divadelní vystoupení dětí na motivy podobenství o ztracené ovci, o hřivnách a o milosrdném samaritánu.

Více informací o aktivách Sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde: http://www.casdsmichov.cz/

Více informací o aktivitách Klubu Pathfinder, oddílu Penguins naleznete zde: http://kp-penguins.webnode.cz/
zobrazit více

Štědrovečerní bohoslužba – Bedřich Jetelina, Josef Cepl

7972 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam štědrovečerní bohoslužby z 24. 12. 2009 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov.

Proč mají Vánoce rádi i ti, kteří nejsou křesťané a jaký je smysl Vánoc? V první části štědrovečerní bohoslužby Bedřich Jetelina reaguje na text zaznamenaný ve starozákonní knize Jeremiáš, 23. kapitole, 5.-6. verši. Své posluchače vybízí k pochopení a naplnění smyslu Vánoc - smyslu daru lásky.

Ve druhé části bohoslužby se Josef Cepl zamýšlí nad slovy z Nového Zákona zaznamenané v Lukášově evangeliu, 2. kapitole, 1.–20. verši. Uvádí, že narozením „děťátka“ Bůh zničil hranice mezi sebou samým a námi lidmi. Josef Cepl dodává: „ Bůh nám podává ruku. Dává nám další šanci poznat jej a spřátelit se s ním.“

V průběhu celé bohoslužby zazní vánočně laděné písně v podání členů pěveckého sboru CASD Praha – Smíchov.

Více informací o sboru CASD Praha - Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Štědrovečerní bohoslužba - Roman Buchtel, Josef Cepl

8251 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Přinášíme Vám záznam štědrovečerní bohoslužby z roku 2010 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov.

Kazatelé Roman Buchtel a Josef Cepl vedou své posluchače k zamyšlení nad významem příchodu Ježíše Krista na tento svět. Roman Buchtel uvádí, že dítě, které Bůh zaslíbil již judskému králi Achazovi, má pro nás hluboký význam – zaslíbení spásy. Dodává: „Immanuel je tím, kdo otevírá budoucnost všem lidem“. Josef Cepl doplňuje myšlenky Romana Buchtela: „Vánoční příběh je pro člověka sdělením, že slovo se stalo tělem. Bůh k člověku patří a člověk patří k Bohu.“

Celá štědrovečerní bohoslužba je proložena písněmi v podání členů pěveckého sboru CASD Praha – Smíchov.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Novoroční poselství Žalmů 113 a 114 - Josef Cepl

8629 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam novoroční bohoslužby z 8. 1. 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov s kázáním Josefa Cepla.

Jaké poselství přináší biblické Žalmy ve 113 a 114 kapitole? Jak přistupovat k prožívání každodenních povinností, radostí i nesnází v nadcházejícím roce? Ač by se mohlo zdát, že k víře nemáme důvod, Hospodin stále projevuje svoji moc a milosrdenství. Josef Cepl své posluchače vyzývá: „Obracejme se na mocného a milujícího Boha, který dává našemu životu řád, smysl, potěšení a naději, která náš život přesahuje až za hrob - ke vzkříšení z mrtvých při druhém příchodu Božího syna.“

Novoroční bohoslužba je obohacena písněmi v podání členů smíchovského sboru a zpěváka Pavla Kantora.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov najdete zde.
zobrazit více

Novoroční bohoslužba - Já jsem...

8077 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam novoroční bohoslužby z roku 2012 ze sboru Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov.

Kdo a jaký je Ježíš? Co vyjadřoval svými výroky „Já jsem světlo světa, chléb světa, dobrý pastýř, cesta, pravda a život i alfa a omega“? Kazatelé Josef Cepl, Roman Buchtel, Jiří Drejnar, Bedřich Jetelina a Miloslav Žalud ve svých krátkých úvahách objasňují význam Ježíšových slov uvedených v Janově evangeliu. Myšlenky kazatelů jsou proloženy hudebními přednesy dětí, mládeže i zpěváků pěveckého sboru.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Gospel jako zpívaná modlitba – Maranatha Gospel Choir a Radomír Jonczy

8309 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam gospelové bohoslužby z 13. 11. 2010 ze sboru CASD Praha – Smíchov s písněmi Maranatha Gospel Choir a kázáním Radomíra Jonczyho.

Jak vnímáte modlitbu? Jaký rozměr by měla mít? Ve svém zamyšlení Radomír Jonczy vysvětluje, že modlitba by měla být především o naslouchání. Uvádí, že pokud chce člověk naslouchat Bohu, musí nejdříve ztratit nezdravé sebevědomí. „Často se nám věřícím stává, že se pokoušíme svými modlitbami změnit Pána Boha, Jeho vůli. Modlitba mlčení - modlitba srdce – ovšem působí změnu modlitebníka,“ dodává Radomír Jonczy.

Soubor Maranatha Gospel Choir, který se věnuje především gospelovým písním, vznikl v roce 2005. Aktivně vystupuje v České republice i zahraničí. V současné době patří mezi největší gospelové sbory v Čechách. Více informací o tomto hudebním uskupení naleznete zde.
zobrazit více

Návrat do života - Daniel Horničár

8560 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Daniele Horničára, Ph.D. ze dne 23. 10. 2010 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov.

Můžeme přijít k Ježíši i s našimi chybami a nedokonalostmi? Na příkladu uzdravení dvanáct let nemocné ženy uvedeném v osmé kapitole Lukášova evangelia popisuje Daniel Horničár chování Pána Ježíše vůči nám lidem. Uvádí, že Ježíš nás přijímá s našimi rituálními nečistotami, problémy i závislostmi, nejsme pro něj jen anonymní osobou v davu lidí. Daniel Horničár nás vyzývá k podobnému jednání – aby lidé, kteří k nám přicházejí, cítili odpuštění a přijetí.

Daniel Horničár, Ph.D. je učitelem Teologického semináře církve adventistů v Sázavě.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Napište nám