Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 473 dílů / poslední díl: 20. 9. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Kázání na hoře / 2016 2Q 3

1926 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V Ježíšově kázání na hoře zaznělo mnoho důležitých myšlenek. My se podíváme na několik z nich. Například, kdo jsou ti "chudí v duchu", kdo jsou "tišší" a co to znamená mít "čisté srdce". A jak si představit člověka, který působí pokoj?
Rozhovor na téma třetího úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Kázání na hoře“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Začátek Ježíšovy služby / 2016 2Q 2

1226 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V Bibli je často naše české slovo Hospodin překladem hebrejského JHVH. Ukazují texty Písma na to, že JHVH je sám Ježíš Kristus? Co to znamenala slova Jana Křtitele: "Připravte cestu pro Hospodina"? A jedl Jan opravu kobylky?
Rozhovor na téma druhého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Začátek Ježíšovy služby“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Syn Davidův / 2016 2Q 1

1701 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V evangeliích máme dva Ježíšovy rodokmeny. Nejsou však zcela totožné. Proč? A co o rodokmenech vlastně víme? Proč byly pro Židy tak významné? A proč je právě v Ježíšově rodokmenu zmiňováno pět žen?
Rozhovor na téma prvního úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Syn Davidův“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Vykoupení / 2016 1Q 13

141834 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Závěr Bible popisuje Novou zem bez přítomnosti zla. Může existovat dobro bez přítomnosti zla? Někteří lidé to zpochybňují. A co Nový Jeruzalém s hradbami a branami z perel? Jaké je poselství tohoto obrazu? A co nám má říct stále se opakující číslovka 12?

Rozhovor na téma třináctého úkolu „Vykoupení“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zápasící církev / 2016 1Q 12

1258 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Můžete nás sledovat na Facebooku:
http://www.facebook.com/HopeTV
Kniha Zjevení Janovo je považována za nesrozumitelnou a často je také chybně vykládána. My se podíváme do druhé a třetí kapitoly, položíme si otázky týkající se dopisů sedmi sborům a podíváme se více na dopis poslední, který jak věříme se týká naší doby.
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Zápasící církev“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://www.sobotnaskola.casd.sk
Můžete nás sledovat na Facebooku:
http://www.facebook.com/HopeTV
Odebírat naši tvorbu můžete zde:
http://goo.gl/GFLxYj
Jsme součástí Církve adventistů sedmého dne:
http://www.casd.cz
zobrazit více

Bible pro dnešek / Apoštol Petr a velký spor / 2016 1Q 11

74737 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Úhelný kámen je něco, co nám dnes nic neříká. Ještě jsme schopni odvodit, že to má co dočinění s úhlem, ale proč takto podivně nazývá Petr Ježíše? A na jiném místě nazval křesťany "královským kněžstvem", co tím myslel?  A když hovoří o "ovoci", co si pod tím představit? Dnes si tyto otázky položíme.

Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Apoštol Petr a velký spor“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Apoštol Pavel a velký spor / 2016 1Q 10

64251 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš odešel z této země a církev začíná růst. Důležitou roli hraje Duch svatý. Co to znamená dostat sílu Ducha svatého? A co s tím dnes v 21. století? Není to něco, co je základ a v čem silně pokulháváme? Co pro to můžeme udělat?

Rozhovor na téma devátého úkolu „Velký spor a prvotní církev“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor a prvotní církev / 2016 1Q 9

56062 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš odešel z této země a církev začíná růst. Důležitou roli hraje Duch svatý. Co to znamená dostat sílu Ducha svatého? A co s tím dnes v 21. století? Není to něco, co je základ a v čem silně pokulháváme? Co pro to můžeme udělat?

Rozhovor na téma devátého úkolu „Velký spor a prvotní církev“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám