Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 443 dílů / poslední díl: 23. 2. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Mat 13,34.35 / Předávání poselství

5924 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak mají křesťané srozumitelně, bez klišé a věrohodně předávat poselství o milujícím Bohu lidem v post-sekulární společnosti? Proč používá Ježíš řeč podobenství a jinotajů? Jaké je to Boží tajemství, které se mají lidé dozvědět?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pasáž z evangelia podle Matouše 13,34.35 v tomto díle vyloží kazatel a učitel Michal Balcar, M.A. z Prahy. Michal je pastorem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 11. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 5, 39-40 / Učedníci a Písmo

6035 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible jako kniha knih. Již po staletí je nejpřekládanější a nejčtenější knihou. Bible jako nadpřirozené poselství Boží člověku, nebo jen další kniha v polici? Co nebo koho máme za jejími řádky hledat a kam nás čtení Bible může zavést? Jak ji číst tak, abychom z toho měli užitek?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Nad jednou z pasáží Bible, přesněji z evangelia podle Jana 5,39-40 se společně zamyslíme s kazatelem a učitelem Michalem Balcarem, M.A. z Prahy. Michal je kazatelem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 4. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Svatyně a křesťanský život

6138 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Nejen na sklonku kalendářního roku a během vánočních svátků bychom se k sobě navzájem měli chovat jako lidé. Daří se vám naplňovat vaše slova hodnotným významem, nebo pouze znějí jako prázdný a dunivý zvuk? Jak nás k tomuto naplňování inspiruje Bible?

Poselství listu Židům nám ve svém zamyšlení přiblíží učitel teologického semináře Daniel Horničár, Ph.D. Zaposlouchejte se do poselství o smyslu a významu velekněžské služby Ježíše Krista v nebeské svatyni. Jak znějí a jaký je obsah dvou výzev, které věřícím pisatel listu předkládá?

Jako malý příklad a také naše novoroční přání jsme do druhé části pořadu zařadili krátké zamyšlení pastora a redaktora Jindřicha Černohorského. Přejeme vám i pořadu Bible pro dnešek vše dobré do nového roku a hezké vánoční svátky.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Vesmírný konflikt a Boží charakter

6675 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Adventisté chápou realitu světa skrze biblické pojetí příběhu "velkého sporu." Jde o spor mezi nebeskými bytostmi, mezi dobrem a zlem. Existují kolem nás i jiné mocnosti a bytosti, než jsou ty, které můžeme zakoušet našimi smysly? Biblický příběh zbožného muže Joba již po staletí inspiruje čtenáře Bible a svým způsobem naznačuje i odpovědi na zmíněnou otázku.

Příběhem z knihy Jób, 1. kapitoly nás ve svém komentáři provede kazatel a pedagog ThLic. Oldřich Svoboda z Brna. Příběh zbožného muže Jóba je stále znovu pročítaný a studovaný, jelikož poukazuje i na jinou životní realitu, než je ta, kterou vidíme na vlastní oči. Jde o děj, který se odehrává jaksi v zákulisí. V zákulisním sporu se objevují kromě Jóba i Pán Bůh a satan. Je zjevné, že kolem nás se projevují nadpřirozené mocnosti, které mají moc. Celou knihou Jób se táhne jeden příběh, který si klade otázku: "Jaký je Bůh?" Je Bůh láska?

V druhé části pořadu se podívejte na příběh bývalého psychotronika, léčitele a jasnovidce Martina Ševčíka, který sám na sobě vyzkoušel vliv nadpřirozených mocností z té odvrácené strany dobra.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 21. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Naše prorocké poselství

6477 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaké poselství v sobě ukrývá biblická kniha Zjevení Jana? Proč se jí také říká Apokalypsa? Mají poselství sloužit k povzbuzení Božího lidu? Co to znamená mít respekt před Bohem? Jaké bylo a je dle Bible poslání církve?

Se slovenským  kazatelem Martinem Homišinem se podíváme mezi řádky poselství tří andělů z knihy Zjevení Jana. V druhé části pořadu si připomeneme kulaté výročí (150 let), které si letos připomíná Církev adventistů s.d. Jaké pohnutky vedly zakladatele hnutí adventistů v Severní Americe k šíření evangelia do celého světa? Jak se církev za 150 let změnila? Více již v našem příspěvku.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 14. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Nebeská svatyně a Den smíření

7134 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Popisuje prorocká kniha Daniel nadčasové, symbolické poselství týkající se boje dobra a zla, nebo se proroctví týkají minulosti a budoucnosti našich dějin? Co znamenají jednotlivé symboly, které jsou zaznamenány v 2., 7. a 8. kapitole knihy Daniel? Kazatel Oldřich Svoboda se podělil o přehled těchto proroctví i jejich význam a také souvislost s Jom kipurem, židovským Dnem smíření.

V druhé části pořadu jsme připravili ukázku z australského dokumentárního seriálu "Hledání", která se věnuje 8. kapitole knihy Daniel a také svatyni. Svatyni, která byla zde na zemi i té v nebi. Celý seriál "Hledání", který se zabývá otázkami života a křesťanství tak, jak je vidí Církev adventistů sedmého dne na základě svého poznání Bible, je možné zhlédnout na DVD, které vydalo AWR studio jako reedici dostupnou v eshopu AWR studia (zde).

Celý díl, ze kterého pochází uvedená ukázka, si můžete prohlédnout kliknutím na náš ARCHIV.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 7. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Předadventní soud

6478 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co si představíte, když se řekne poslední, nebo předadventní soud? Jak se k tématu posledního soudu vyjadřuje starozákonní prorocká kniha Daniel?

Tématem předadventního soudu v Bibli a v danielovských textech nás v úvodu dnešního dílu provede systematický teolog a učitel z Teologického semináře na Sázavě - Roman Mach, B.Th., M.A. Více informací o vzdělávací instituci kde působí, naleznete zde: www.tscasd.cz.

Stručný popis biblických textů, které nesou stopy apokalyptiky a výklad textu z knihy Daniel, 7. kapitoly, připravil redaktor a vedoucí pracovník mediálního centra Církve adventistů s.d. a HopeTv v Praze, Mgr. Csaba Čák. 

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Kristus, náš velekněz

6296 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kristus jako velekněz v nebeském chrámu. Jaká je role kněze a velekněze? Jak vnímá evropská společnost roli kněze ve 21. století? Potřebujeme přímluvce, který nás obhájí již dnes, nebo jednou v nebi?

Nad významem služby kněze a jeho rolí se zamyslíme s kazatelem z pražských Vinohrad, Michalem Balcarem. Kde Michal působí, se podívejte zde: sborvinohrady.cz , www.londynska30.cz

V Togu je již více než rok uvězněn kazatel Církve adventistů s.d. a starší místního společenství věřících. Dle zpráv, které máme, byli falešně obviněni. Dočkají se soudního procesu, aby vyvrátili obvinění? Můžeme se za ně přimluvit? Čtěte více na: pray4togo.com

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. listopadu 2013.
zobrazit více

Napište nám