Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 603 dílů / poslední díl: 19. 3. 2023

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Matouš 7,1-6 / Církev

26381 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co je církev, nebo spíše kdo je církev? Jako roli hraje v dnešní společnosti a jaké je její určení? Může hrát církev roli udržovatele etiky a mravnosti v soudobé společnosti? Je církev schopna skutečné sebereflexe?

S kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym můžeme společně přemýšlet nad textem z evangelia podle Matouše. Společně budeme uvažovat nad notoricky známým textem o třísce v oku :-)

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 20,19-23 / Žít jako Ježíš

25649 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte svůj vzor? Proč jste si ho vybrali? Jakým vzorem je podle Bible Ježíš Kristus? Co dělal pro druhé a může udělat dnes i pro nás? Každý z nás má podle Ježíše svůj životní úkol. Jaký je ten váš?

S kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym můžeme společně uvažovat nad textem z 20. kapitoly Janova evangelia.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,3 / Růst v Kristu

26078 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak se dá znovu narodit? Co to znamená? Podle Bible se musíme stát novým, jiným člověkem! Jak to má člověk udělat? Co je pro člověka nemožné, je pro Boha možné. Lidé říkají, že každá krize přispívá k růstu osobnosti. Souhlasíte?

S kazatelem Církve adventistů s.d. Michalem Balcarem můžeme společně uvažovat nad texty z evangelia podle Jana, třetí kapitoly. Příběh učitele Nikodéma, který přijde v noci za Kristem, aby s ním hovořil o znovuzrození nám poukáže na cestu, která k obnově člověka může vést.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,14-15 / Jak mohu být spasen

26158 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak ovlivnil lidské dějiny příběh o vyvýšeném hadovi a později o vyvýšeném Kristu, na kterého lidstvo upírá zrak? Nemáme protijed na nákazu hříchem, která nám všem koluje v žilách. Jediné řešení nabízí samotný Stvořitel.

S kazatelem Církve adventistů s.d. Michalem Balcarem můžeme společně uvažovat nad texty z evangelia podle Jana, třetí kapitoly. Ve svém vyprávění nás zavede do knihy Numeri, kde nechal Bůh vyvýšit hada na kůl, aby zachránil svůj lid. Podobně byl vyvýšen také Kristus na kříž Gogloty. Jedině v Něm nalézáme protijed na nákazu, kterou trpí celé lidstvo.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,16 / Spasení

26769 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaké je skutečné poselství nejznámějšího biblického textu Jan 3,16? Když Bůh miluje svět, co to znamená pro církev? Když je Bůh ochoten obětovat Syna, jak to ovlivňuje církev? Jak rozumět slovu spása/záchrana?

Kazatel Církve adventistů s.d. Michal Balcar cituje a vykládá nejdůležitější verš Bible, který nalezneme v evangeliu podle Jana 3,16. Jaký je skutečný význam zmíněného textu a jak mu rozumět? Jan 3,16: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,1-8 / Duch Svatý

26506 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh je Duch. Kdo se nenarodí z Ducha, nemůže vejít do Božího království! Jak se dá znovu narodit? Bůh, který je v Bibli představen jako Duch Svatý, vane jak chce a jedná jak chce, nevíme odkud a kam směruje. Tak podle Bible jedná i znovuzrozený člověk. Poznali jste to na sobě?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Jana a v něm příběh starověkého mudrce a učitele Nikodéma, který se potkává s Ježíšem Kristem. Nikodéma k Ježíši něco táhlo. Snad právě to, že viděl jak v životě Ježíše Krista vanul Duch Svatý.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 20,25-28 / Syn

26168 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš Kristus na sebe vztáhl titul Syn člověka. Kdo je Syn člověka? Odkud tento titul pochází? Uvažujme nad slovy a službou Ježíše Krista, Syna člověka. Jak nás může inspirovat? Jak Syna člověka představuje pisatel prorocké knihy-Daniel?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Matouše, dvacátou kapitolu. Otevírá téma Božského titulu Syn člověka. Odkud pramení tento titul, jaké jsou jeho kořeny a význam. Zavede nás do knihy Daniel, po stopách prorockého Syna člověka, který přináší porozumění, povzbuzení a vítězství pro Jeho lid.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 7,7-11 / Laskavý nebeský Otec

26590 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh jako laskavý Otec. Ježíš Kristus často nazýval Boha svým Otcem. Jaký Bůh je? Pán, vládce, vojevůdce, soudce, Král, vládce vesmíru, milující Otec, Otec nebeský? Je Bůh pořád stejný? Je blízký, nebo vzdálený?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Matouše, 7. kapitolu a nabízí nám svůj osobní pohled na Boha jako Otce, který je v nebesích.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. července 2014.
zobrazit více

Napište nám