Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 613 dílů / poslední díl: 28. 5. 2023

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Matouš 22,34-40; Jan 14,15 / Boží zákon

38686 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte s Bohem svoji osobní smlouvu? Na čem je založena? Kazatel Martin Homišin přibližuje texty z Matoušova a Janova evangelia (Matouš 22,34-40; Jan 14,15), které poukazují na to, co je základem Božího zákona.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. září 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 6,27-31 / Naše poslání

38081 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

"Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi." Do jaké míry se vám daří naplnit slova z Lukášova evangelia 6,27-31? Jak svým životem představujeme Boha druhým lidem?

Přemýšlejme společně s kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym nad textem z Lukášova evangelia.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 7,1-6 / Církev

37972 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co je církev, nebo spíše kdo je církev? Jako roli hraje v dnešní společnosti a jaké je její určení? Může hrát církev roli udržovatele etiky a mravnosti v soudobé společnosti? Je církev schopna skutečné sebereflexe?

S kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym můžeme společně přemýšlet nad textem z evangelia podle Matouše. Společně budeme uvažovat nad notoricky známým textem o třísce v oku :-)

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 20,19-23 / Žít jako Ježíš

37770 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte svůj vzor? Proč jste si ho vybrali? Jakým vzorem je podle Bible Ježíš Kristus? Co dělal pro druhé a může udělat dnes i pro nás? Každý z nás má podle Ježíše svůj životní úkol. Jaký je ten váš?

S kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym můžeme společně uvažovat nad textem z 20. kapitoly Janova evangelia.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,3 / Růst v Kristu

38789 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak se dá znovu narodit? Co to znamená? Podle Bible se musíme stát novým, jiným člověkem! Jak to má člověk udělat? Co je pro člověka nemožné, je pro Boha možné. Lidé říkají, že každá krize přispívá k růstu osobnosti. Souhlasíte?

S kazatelem Církve adventistů s.d. Michalem Balcarem můžeme společně uvažovat nad texty z evangelia podle Jana, třetí kapitoly. Příběh učitele Nikodéma, který přijde v noci za Kristem, aby s ním hovořil o znovuzrození nám poukáže na cestu, která k obnově člověka může vést.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,14-15 / Jak mohu být spasen

38958 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak ovlivnil lidské dějiny příběh o vyvýšeném hadovi a později o vyvýšeném Kristu, na kterého lidstvo upírá zrak? Nemáme protijed na nákazu hříchem, která nám všem koluje v žilách. Jediné řešení nabízí samotný Stvořitel.

S kazatelem Církve adventistů s.d. Michalem Balcarem můžeme společně uvažovat nad texty z evangelia podle Jana, třetí kapitoly. Ve svém vyprávění nás zavede do knihy Numeri, kde nechal Bůh vyvýšit hada na kůl, aby zachránil svůj lid. Podobně byl vyvýšen také Kristus na kříž Gogloty. Jedině v Něm nalézáme protijed na nákazu, kterou trpí celé lidstvo.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,16 / Spasení

38978 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaké je skutečné poselství nejznámějšího biblického textu Jan 3,16? Když Bůh miluje svět, co to znamená pro církev? Když je Bůh ochoten obětovat Syna, jak to ovlivňuje církev? Jak rozumět slovu spása/záchrana?

Kazatel Církve adventistů s.d. Michal Balcar cituje a vykládá nejdůležitější verš Bible, který nalezneme v evangeliu podle Jana 3,16. Jaký je skutečný význam zmíněného textu a jak mu rozumět? Jan 3,16: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,1-8 / Duch Svatý

38356 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh je Duch. Kdo se nenarodí z Ducha, nemůže vejít do Božího království! Jak se dá znovu narodit? Bůh, který je v Bibli představen jako Duch Svatý, vane jak chce a jedná jak chce, nevíme odkud a kam směruje. Tak podle Bible jedná i znovuzrozený člověk. Poznali jste to na sobě?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Jana a v něm příběh starověkého mudrce a učitele Nikodéma, který se potkává s Ježíšem Kristem. Nikodéma k Ježíši něco táhlo. Snad právě to, že viděl jak v životě Ježíše Krista vanul Duch Svatý.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. července 2014.
zobrazit více

Napište nám