Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 16. část

21. 3. 2014

Ptali jste se někdy sami sebe, jaký má pro vás Pán Bůh plán? Možná až překvapivě aktuální odpověď můžeme nalézt v textu 29. kapitoly knihy Jeremjáš, kde se v 11. verši píše:  "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti." Kázání Daniela Dudy z Biblického týdne ČS 2013 na text z Jeremjáše 29,4-11.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.

Odebírejte nová videa jako první