Bible pro dnešek / Matouš 11,20-24 / Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky

3. 3. 2014

Kazatel Jiří Tomášek přiblížil biblický text zapsaný v Matoušově evangeliu 11,20-24. Když se na nás Bůh dívá, sleduje naše životy, co je pro Něj důležité? Jak vnímáme Boží působení ve svém životě? Má na nás vliv ve vztahu k lidem kolem nás, možná i k těm ze vzdálených koutů planety?
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 8. března 2014.
přečíst více

Přímý přenos o prevenci zdraví a program HopeTV od 28. 2. 2014

28. 2. 2014

Jaká je nabídka pořadů ve vysílání HopeTV pro následující dny?
PŘÍMÝ PŘENOS: „Gram prevence lepší než kilo léků“ (sobota 1. 3. od 17:00 hod.)
Kdy začít s prevencí a kdy už je na ni naopak pozdě? Co je to epigenetika a jak může pomoci při předcházení různým onemocněním, které máme v genech? Pokud chcete znát odpovědi na tyto otázky, nepropásněte v sobotu 1. 3. od 17:00 hod. přímý přenos přednášek Prof. Vladimíra Krále a MUDr. Jozefa Čupky. Následující sobotu budeme ve stejném čase vysílat druhou část výše uvedených přednášek, opět v přímém přenosu. Bližší informace o celé akci naleznete zde.
Animované biblické příběhy (pátek 28. 2. od 18:30 hod., sobota 1. 3. od 7:35 a 15:00 hod.)
Příběh o Davidu a Goliáši je jedním z nejznámějších biblických příběhů o odvaze a víře. Děti jej uvidí v pátek večer a v sobotu ráno. S Ježíšovými zázraky se budou naši nejmenší diváci moci blíže seznámit zase v sobotu odpoledne.


KONCERT: „Před trůnem - Grace a hosté“ (sobota 1. 3. od 20:00 hod. a neděle 2. 3. od 14:30 hod.)
Pro zpestření sobotního večera jsme pro Vás připravili záznam vystoupení skupiny Grace a jejich hostů z roku 2009, které se uskutečnilo při příležitosti 5. unijního setkání ASI v Hradci Králové.
Bible pro dnešek - Jděte ke všem národům (od neděle 2. 3. každý den od 8:00 a 19:30 hod.)
Jaký je úkol Ježíšových učedníků? Ke komu jsme jako Ježíšovy učedníci posláni my a kdo všechno má být v centru naší pozornosti? Více se dozvíte v novém díle tohoto oblíbeného pořadu.


V našem vysílání můžete zhlédnout také další části přednášek z Biblického týdne Českého a Slovenského sdružení v roce 2013. Premiéru 14. dílu přednášek Dr. Daniele Dudy „Velký příběh Bible II.“ uvidíte v pátek 28. 3. od 17:30 hod. (reprízy v sobotu 1. 3. od 13:00 hod. a v neděli 2. 3. od 20:00 hod.). Ve dvacátém díle série s názvem „Krása a zložitosť rodinného života“ bude  Elias B. de Souza řešit důležitost jednoty jak ve vztazích v církvi, tak v rodině (premiéra v sobotu 1. 3. od 15:30 hod., repríza v neděli 2. 3. od 13:00 hod.).
Ve všední dny Vás ve vysílání HopeTV mohou zaujmout i další inspirativní pořady jako je jedinečný dokumentární seriál „Hledání“ o otázkách života a křesťanství z pohledu Církve adventistů sedmého dne (každý den od 17:00 hod.) nebo přednášky profesora teologie vyučujícího na Andrewsově universitě Jona L. Dybdahla s názvem „Hlad po Bohu“ (od úterý 4. 3. každý den od 18:00 hod.).
Kompletní nabídku našich pořadů najdete v našem programu.
přečíst více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 13. část

28. 2. 2014

Co se stane během Dne Hospodinova? Jaké bude pořadí jeho událostí, co bude vyrcholením tohoto dne a co bude následovat po něm? Daniel Duda přiblížil soudný den neboli Den Hospodinův a také období tzv. tisíciletého království.
Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.
Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.
Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
přečíst více

Přímé přenosy o prevenci nemocí, epigenetice a z akce Anděl

26. 2. 2014

Gram prevence lepší než kilo léků
Na sobotu 1. a 8. března 2014 od 17.00 hod. jsme pro vás připravili přímé přenosy přednášek "Gram prevence lepší než kilo léků" z modlitebny Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha-Smíchov. Hosty budou vědec a chemik - prof. RNDr. Vladimír Král, DSc a také MUDr. Jozef Čupka, který se zabývá oblastí preventivní medicíny. Přednášky budou hledat odpověď na to, kdy začít s prevencí a kdy už je na ni naopak pozdě, co je to epigenetika a jak může pomoci při předcházení různým onemocněním, která máme v genech.
Více informací naleznete zde.
Akce Anděl 14
Mladí lidé se 15. března 2014 od 10.45 hod. mohou těšit na přímý přenos z hlavní části dopolední bohoslužby akce Anděl 14, která zahajuje každoroční modlitební týden mládeže CASD. V rámci bohoslužby vystoupí pastor Křesťanských sborů Petr Húšť. Akce se také uskuteční v prostorách modlitebny CASD Praha-Smíchov.
Stránky akce Anděl 14 zde.
Přímé přenosy z obou akcí sledujte na www.hopetv.cz.


přečíst více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 20. část

26. 2. 2014

Jednota. Bible ukazuje na její význam a i samotný Ježíš Kristus se v posledních chvílích života modlil, aby jeho následovníci byli jednotní. Elias Brasil de Souza se zaměřil na důležitost jednoty jak pro církev, tak rodinu.
Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.
Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
přečíst více

Bible pro dnešek / Jan 18,36-38 / Získávání učedníků mezi mocnými

26. 2. 2014

Jak Ježíš oslovoval lidi, kteří měli vliv, nebo patřili mezi mocné tehdejší doby, jako např. Pilát? Co děláme pro to, aby se evangelium dostalo mezi významné lidi naší společnosti? Text z Janova evangelia 18,36-38 přiblížil kazatel Michal Fulier, který působí na Slovensku ve sborech Církve adventistů sedmého dne - Lučenec a okolí.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. března 2014.
přečíst více