Bible pro dnešek / Ježíš projevoval soucit / 2016 3Q 8

15. 8. 2016

V Bibli můžeme číst, že Bůh se rozpomněl. Co se tímto vyjádřením chce říct? A co myslel Pavel tím, když v dopise křesťanům do Korintu nazval Boha "Bohem veškeré útěchy"? Jak Bůh potěšuje dnes, v 21. století a jakou úlohu v tom hraje církev?

Rozhovor na téma osmého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš projevoval soucit“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

Projekt rodina - Manželská puberta (9/16)

14. 8. 2016

Můžeme mít fungující rodinu, dlouhodobé vztahy a přesto přijde období, kdy se objeví přehnaná kritičnost a podlehneme volání svobody. Čas hraje v partnerství klíčovou roli. Chceme mít místo v životě toho druhého a cítíme se ohroženi, když nám ho někdo nebo něco bere. Co znamená manželská puberta? Dá se jí zabránit? Týká se každého manželství?

O složitých etapách partnerského vztahu a o tom, že je nemáme nikdy vzdát jsme si povídali s naším hostem Mgr. Milenou Mikulkovou, poradkyní v oblasti výchovy a mezilidských vztahů.
přečíst více

Projekt rodina se představí na akci "Den pro rodinu"

12. 8. 2016

Zveme vás na akci "Den pro rodinu", které poskytl záštitu radní hlavního města Prahy Jan Wolf, a která se uskuteční v sobotu 13. srpna 2016. Start zábavného odpoledne je ve 14:00 hodin na Ovocném trhu, odkud se vydá slavnostní průvod centrem Starého Města na Kampu. Tam bude probíhat bohatý program pro celou rodinu. Zaregistrované rodiny dostanou speciální dárek. O předcházejících pátcích 29. 7. a 5. 8. zvou organizátoři k půstu a modlitbám za odpovědné politiky, odpuštění hříchů, uzdravení země a jejích rodin. Na setkání ve Společenském centru Bethany se společnými písněmi a modlitbami promluví k účastníkům organizátoři „Dne pro rodinu“, zástupci církví, přítomní vyslechnou i čtení a kázání z Bible.
“Domníváme se, že jde o akci pro veřejný dialog jako stvořenou. Budeme rádi, když během zmíněného víkendu v kostelích a modlitebnách po celé naší vlasti při bohoslužbách zazní Boží slovo a modlitby ve prospěch rodiny. Potěší nás vaše pomoc při propagaci akce i účast na pochodu samotném,” uvedl za přípravný tým Radomír Jonczy, vedoucí služby Církve adventistů sedmého dne rodinám v ČR a SR Radomír Jonczy. “Jako křesťané rádi za zdmi svých kostelů a modliteben hořekujeme nad stavem společnosti, měli bychom však po vzoru našeho Pána vstoupit mezi lidi a vést s nimi na dané téma vážný, ale přitom laskavý dialog. Ukázat, že jsme stále tady a s námi i naše rodiny, a bez moralizování připomínat, že rodina podle Ježíšových představ je tím nejlepším základem společnosti. Stojí na ní prosperita národa i naše budoucnost. Jsme přesvědčeni o tom, že tradiční rodina je pro šťastnou budoucnost církve a společnosti nepostradatelná. Byli bychom rádi, kdyby si toho byl vědom i náš národ. Věříme, že k tomu může přispět i námi organizovaný Den pro rodinu. Předem vám proto děkujeme za to, že nás v našem úsilí podpoříte,” řekl Radomír Jonczy.
Akce "Den pro rodinu" mimo jiné nabídne možnost detailněji poznat "Projekt rodina", nejnověší počin HopeTV. "Projekt rodina" se snaží reagovat na živá vztahová témata, a proto se změřil na zamilovanost, chození, rozvod či rozvodovou komunikaci. Jednotlivá témata postupně představuje Mgr. Milena Mikulková, poradkyně v oblasti mezilidských vztahů a výchovy. Součástí projektu je i například bezplatná psychologická poradna. O projektu rodina se více dozvíte na www.projektrodina.cz.
Více informací o akci "Den pro rodinu" naleznete na webu www.denprorodinu.eu.
přečíst více

HopeTV podpoří "Den pro rodinu"

10. 8. 2016

Mezicírkevní shromáždění "Den pro rodinu" se uskuteční v pátek 12. 8. od 19 hodin v pražském adventistickém Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4), Pochod pro rodinu vyjde v sobotu 13. 8. ve 14 hodin z Ovocného trhu přes Karlův most na ostrov Kampa. Tam se účastníci budou společně modlit a s dětmi stráví příjemné odpoledne při hrách. O předcházejících pátcích 29. 7. a 5. 8. zvou organizátoři k půstu a modlitbám za odpovědné politiky, odpuštění hříchů, uzdravení země a jejích rodin. Na setkání ve Společenském centru Bethany se společnými písněmi a modlitbami promluví k účastníkům organizátoři „Dne pro rodinu“, zástupci církví, přítomní vyslechnou i čtení a kázání z Bible.
Akce "Den pro rodinu" mimo jiné nabídne možnost detailněji poznat "Projekt rodina", nejnověší počin HopeTV. "Projekt rodina" se snaží reagovat na živá vztahová témata, a proto se změřil na zamilovanost, chození, rozvod či rozvodovou komunikaci. Jednotlivá témata postupně představuje Mgr. Milena Mikulková, poradkyně v oblasti mezilidských vztahů a výchovy. Součástí projektu je i například bezplatná psychologická poradna. O projektu rodina se více dozvíte na www.projektrodina.cz.
Více informací o akci "Den pro rodinu" naleznete na webu www.denprorodinu.eu.

přečíst více

Bible pro dnešek / Ježíš a dobro lidí / 2016 3Q 7

8. 8. 2016

Jsou některá Ježíšova uzdravení, které nabízí mnoho otázek. Například, proč při uzdravení potírá oči slepého blátem a neuzdraví jej hned, ale na dvakrát? Můžeme tomu porozumět? A co to znamená smýšlet jako Kristus? Existuje nějaké řešení pro společenství, kde jsou vztahy na bodu mrazu?

Rozhovor na téma sedmého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš a dobro lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

Na cestě: 1. Počátek

8. 8. 2016

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 2010 působilo jejích téměř 17 tisíc kazatelů a misionářů společně se 17 miliony členů v 68 tisících sborech v 232 zemích všech kontinentů a v 901 jazyku.
První díl seriálu "Na cestě" mapuje počátky vzniku Církve adventistů sedmého dne. Jaké byly začátky CASD? Kam sahají kořeny církve?

přečíst více