Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 536 dílů / poslední díl: 4. 12. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Duch svatý, Boží slovo a modlitba / 2017 1Q 10

1925 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Modlitba je to nejdůležitější v životě věřícího člověka. Jak souvisí modlitba s Duchem svatým? A co vlastně Duch dělá, kdy, jak píše Pavel, se za nás přimlouvá "nevyslovitelným lkáním"? A opravdu dostaneme to, za co prosíme?
Rozhovor na téma desátého úkolu „Duch svatý, Boží slovo a modlitba" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý a církev / 2017 1Q 9

1944 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co to je církev? Dnes většinou lidé vnímají církev jako organizaci, která má IČO, vlastní budovy atd. Ale jak charakterizuje církev samotná Bible? Co znamená, že první křesťané měli vše společné? A jakou roli v církvi hraje Duch svatý?
Rozhovor na téma devátého úkolu „Duch svatý a církev" vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý a duchovní dary / 2017 1Q 8

2820 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co to jsou duchovní dary? Je jeden dar, který mají všichni společný jako důkaz pokřtění Duchem? A má každý věřící nějaký dar Ducha? Rozumět této otázce je nanejvýš důležité. Můžeme být totiž křesťany, kteří své dary neznají a proto nedělají ve společenství žádnou službu. A nebo dělají v církvi něco, co je vůbec netěší.

Rozhovor na téma osmého úkolu „Duch Svatý a duchovní dary" vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý a ovoce Ducha / 2017 1Q 7

1808 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V Bibli se hovoří o ovoci Ducha svatého. Co to je? Jaký je rozdíl mezi ovocem Ducha a dary Ducha? A co mohu udělat dnes pro to, aby se ovoce Ducha projevovalo v mém životě?
Rozhovor na téma sedmého úkolu „Duch svatý a ovoce Ducha" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý a život křesťana / 2017 1Q 6

1837 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Žijeme ve 21. století a v mnohém jsou naše životy obyčejné. Nejsme v naší zemi pronásledováni, netrpíme pro víru a nemusíme procházet tím, čím procházeli první křesťané. Ale i dnes, stejně jako tehdy, se v našich životech musí projevovat práce Ducha svatého. Jak? Co je to svatost? A jaké nás Bůh chce mít?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Duch svatý a život křesťana" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Křest a naplnění Duchem svatým / 2017 1Q 5

2794 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Křest Duchem svatým je otázka často diskutovaná a také nepochopená. Co to tedy křest Duchem je a jak se projevuje v životě křesťana? Je ten, kdo je pokřtěn vodou, automaticky pokřtěn i Duchem svatým? Apoštol Pavel napsal, že Duch svatý se přijímá skrze víru. Co to znamená a jak se to dělá?
Rozhovor na téma pátého úkolu „Křest a naplnění Duchem svatým" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý jako osoba / 2017 1Q 4

2465 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Je Duch svatý osoba? Tedy samostatně uvažující bytost Trojice? A nebo je Duch svatý vliv, určitá síla vycházející od Boha Otce, jak tvrdí jedna skupina věřících? A co to znamená, že Boží Duch je Přímluvce? Za koho se přimlouvá? Co může udělat člověk, aby Ducha svatého více poznal?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Duch Svatý jako osoba" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Božství Ducha svatého / 2017 1Q 3

2322 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Je Duch svatý Bohem? Někdy jsme jako křesťané napadáni, že vlastně věříme ve tři Bohy. O které biblické texty se můžeme opřít? A jak si poradit s příběhem úmrtí Ananiáše a jeho ženy Safiry? A je vůbec důležité vnímat Ducha svatého jako Boha?
Rozhovor na téma třetího úkolu „Božství Ducha svatého" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám