Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 536 dílů / poslední díl: 4. 12. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Ježíš v Jeruzalémě / 2016 2Q 10

1525 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když Ježíš přijížděl do Jeruzaléma, kladli mu na cestu pláště a palmové větve. Co tím lidé vyjadřovali? A co znamená slovo Hosanna? A můžeme v textu Mat 21:14 - 16 vidět to, že Ježíš je Hospodin?
Rozhovor na téma desátého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Ježíš v Jeruzalémě“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Co je nejdůležitější? / 2016 2Q 9

1474 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Je legitimní uvažovat nad tím, že v království nebeském je někdo větší a někdo menší? V jakém smyslu? A co znamenají Ježíšova slova, že je třeba být jako děti?
Rozhovor na téma devátého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Co je nejdůležitější?“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Petr a Kristus / 2016 2Q 8

1239 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Existují otázky, které jsou naprosto zásadní. Ježíš takovou položil svým učedníkům. "Kdo si myslíte, že jsem?" A co můžeme vyčíst z Petrovi odpovědi? Můžeme chápat Petra jako prvního papeže? A co tehdy znamenalo, když někdo řekl: "Jsi Mesiáš!"?
Rozhovor na téma osmého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Petr a Kristus“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Pán židů i pohanů / 2016 2Q 7

1341 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Nasytit kolem 10 000 lidí byl jeden ze zázraků, které Ježíš udělal. Co tím sledoval? Co chtěl naučit učedníky a co si z toho máme vzít my dnes? Můžeme vidět nějakou symboliku v tom, že zbylo právě 12 košů chlebů?
Rozhovor na téma sedmého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Pán židů i pohanů“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Odpočinek v Kristu / 2016 2Q 6

1726 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Přestupoval Ježíš svými činy sobotní přikázání? Jsou situace, kdy záchrana lidského života je důležitější než Boží nařízení? A co znamená Ježíšovo prohlášení, že On je Pánem soboty?
Rozhovor na téma šestého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Odpočinek v Kristu“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Viditelný a neviditelný boj / 2016 2Q 5

1654 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Můžete navštívit naše stránky:
http://www.hopetv.cz
Některé texty v Bibli nejsou jednoduché na pochopení. Jak jde dohromady Ježíšova láska a jeho vyjádření, že kdo miluje kohokoliv více než jeho, není jej hoden? A co s vyjádřením týkajícím se Jana Křtitele, kde Ježíš řekne, že i ten nejmenší v království nebeském je větší než on?
Rozhovor na téma pátého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Viditelný a neviditelný boj“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / "Vstaň a choď - uzdravení těla i ducha" / 2016 2Q 4

1766 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Můžete navštívit naše stránky:
http://www.hopetv.cz
Ježíš se vrací z gadarenské krajiny, která byla naproti Nazaretu přes Genezaretské jezero a jen se ocitne doma, přinášejí k němu ochrnutého člověka. Je obviněn z rouhání, protože odpouští tomuto muži jeho hříchy. Co se tehdy vlastně stalo? A proč Ježíš povolává za svého učedníka právě celníka Matouše?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Vstaň a choď - uzdravení těla i ducha“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Kázání na hoře / 2016 2Q 3

1959 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V Ježíšově kázání na hoře zaznělo mnoho důležitých myšlenek. My se podíváme na několik z nich. Například, kdo jsou ti "chudí v duchu", kdo jsou "tišší" a co to znamená mít "čisté srdce". A jak si představit člověka, který působí pokoj?
Rozhovor na téma třetího úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Kázání na hoře“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám