Právě sledujete: Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 11. část

7633 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Co znamená, že se po své smrti na kříži a následném vzkříšení stal Ježíš Kristus naším Knězem, resp. Veleknězem a Přímluvcem? Proč je tak důležité ve vztahu k Novému zákonu a křesťanství pochopit význam letnic, při kterých byl vylit Duch svatý? V další přednášce se Daniel Duda věnoval událostem po Ježíšově vzkříšení i Jeho roli pro naše spasení a přijetí Bohem.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více zobrazit méně

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 10. část

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 10. část

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 9. část

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 9. část

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 8. část

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 8. část

Další díly

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 16. část

6706 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Ptali jste se někdy sami sebe, jaký má pro vás Pán Bůh plán? Možná až překvapivě aktuální odpověď můžeme nalézt v textu 29. kapitoly knihy Jeremjáš, kde se v 11. verši píše:  "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti." Kázání Daniela Dudy z Biblického týdne ČS 2013 na text z Jeremjáše 29,4-11.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 15. část

7363 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Jaký je Bůh? Co o Ježíši vypovídá to, na jaká místa chodil, s kým se stýkal a co pro tyto lidi dělal? Tři příběhy bezmocných lidí z 5. kapitoly Markova evangelia ukazují Boží postoj vůči nám a řešení našich problémů. Páteční zamyšlení Daniela Dudy nad biblickým textem.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 14. část

7418 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Daniel Duda došel až k 7. dějství velkého příběhu Bible, které završuje celý její příběh. Pro ty kteří ho přijali, připravil Bůh nový počátek, obnovení ráje, který pro nás stvořil na počátku.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 13. část

7469 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Co se stane během Dne Hospodinova? Jaké bude pořadí jeho událostí, co bude vyrcholením tohoto dne a co bude následovat po něm? Daniel Duda přiblížil soudný den neboli Den Hospodinův a také období tzv. tisíciletého království.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 12. část

7797 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

V 6. biblickém dějství je Ježíš Kristus naším Soudcem. Jak ho v této roli představují autoři biblických knih? Na základě čeho před ním v den soudu obstojíme? Daniel Duda poukázal na rozměr a hloubku vztahu Ježíše Krista a Boha-Otce k nám lidem, přestože hřešíme. Stejně tak ale i na to, zda je Boží království něčím vzdáleným, nebo ho máme na dosah.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 10. část

7500 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Ježíš byl ukřižován za naše hříchy. V Bibli čteme, že odměnou hříchu je smrt. Když byl Ježíš po třech dnech vzkříšen z mrtvých, jak nás může svojí smrtí před Bohem zástupně ospravedlnit, učinit nevinnými? Jaký je rozměr jeho oběti? A jak jsou role pozemské svatyně a kněze spojeny s Ježíšovými činy a službou?

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Odebírejte nová videa jako první