Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

Přednášky, Diskuzní pořady / 1 dílů / poslední díl: 28. 3. 2014

Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

3568 zhlédnutí

Z pořadu: Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

Redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu Petr Vaďura si v rámci diskusního pořadu Tváří v tvář, který proběhl 14. prosince 2011, povídal s biblistou a teologem doc. Jiřím Benešem, Th.D. o tom, čím ho Bible stále znovu oslovuje, o jeho přístupu k výkladu biblických textů. Tématem společného rozhovoru byly také společné publikace "Nevystižitelný Bůh" či "Pradějiny".

Jiří Beneš
V roce 1986 absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, v r. 1988 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Praze a roku 1997 získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze za práci "Exodus 28 a 39. Příspěvek k exegezi kultických látek". V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě. Jiří Beneš je žákem prof. Jana Hellera. Spolu s ním i publikoval knihu "Poutní písně", která obsahuje výklad Žalmů 120 až 134. Sám pak vydal postilu "V moci Slova", úvahy "Ozvěny Izajášova volání" (novozákonní reflexe Izajášova textu), skriptum "Dvanáctka" (příručka ke studiu dvanácti tzv. malých proroků ve Starém zákoně) a výklad desatera ("Desítka"). Jiří Beneš přednáší, publikuje v různých periodikách a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.

Petr Vaďura
Během studií na Filosofické fakultě UK se stal křesťanem. V letech 1989-1992 byl zaměstnancem Křesťanských sborů, po té do roku 2008 na volné noze. Od roku 2009 je zaměstnán Plzeňským biskupstvím a Evangelickou církví metodistickou jako redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu. Je autorem několika knih rozhlasových rozhovorů s biblisty Janem Hellerem, Janem Sokolem a Jiřím Benešem, které vydalo vydavatelstvím Vyšehrad. S manželkou Evou vychovávají čtyři děti: Šimona, Dorotu, Kryštofa a Matouše.
zobrazit více

Napište nám