Křesťan, církev a média - Petr Vaďura (Biblický týden ČS 2015)

Přednášky, Biblické týdny / 1 dílů / poslední díl: 15. 8. 2015

Umí současná církev oslovit sekulární svět skrze média? Jaký jazyk by měla církev k tomuto účelu používat? A jaký prostor církvi v mediílním světě náleží? V termínu od 26. července do 2. srpna 2015 proběhl v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou Biblický týden Českého sdružení. V rámci této akce vystoupil Petr Vaďura, který hledal odpovědi na podobné otázky.

Křesťan, církev a média - Petr Vaďura (Biblický týden 2015)

Z pořadu: Křesťan, církev a média - Petr Vaďura (Biblický týden ČS 2015)

Umí současná církev oslovit sekulární svět skrze média? Jaký jazyk by měla církev k tomuto účelu používat? A jaký prostor církvi v mediílním světě náleží? V termínu od 26. července do 2. srpna 2015 proběhl v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou Biblický týden Českého sdružení. V rámci této akce vystoupil Petr Vaďura, který hledal odpovědi na podobné otázky.
Petr Vaďura (*1962 v Šumperku) vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 1986 nastoupil jako učitel na základní školu do Hronova, z důvodů svědomí odmítl podepsat učitelský slib. Propuštěn, pracoval v dělnických profesích, 1987–1989 jako vychovatel v Jedličkově ústavu. 1989–1992 zaměstnancem Křesťanskáých sborů, od r. 1993 působil jako misijní pracovník. Od roku 2012 zaměstnán Evangelickou církví metodistickou nejprve jako praccovník v médiích, od roku 2014 té jako lokální kazatel. Žije v Tachově, ve své rozhlasové práci spolupracuje s Českým rozhlasem a TWR. V nakladatelství Vyšehrad vyšly knižně biblické rozhovory, jež vedl v pořadech TWR i Českého rozhlasu s Janem Hellerem Znamení odkazující k nebi a Na čem mi záleží, s Janem Sokolem Zůstat na zemi, s Jiřím Benešem Nevystižitelný Bůh, s Petrem Pokorným Má to smysl a s Pavlem Hoškem V dobrých rukou a s Gabrielou Ivanou Vlkovou Izajáš – svědectví o vítězící důvěře. V nakladatelství Kalich vyšla jeho kniha rozhovorů s Jiřím Benešem Pradějiny. Petr je ženatý, má tři syny a dceru. Má rád klasickou hudbu, literaturu, architekturu a výtvarné umění.Rád cestuje a nejraději relaxuje v lesích Českého lesa.
zobrazit více

Napište nám