Válka ve jménu Boha?

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 29. 1. 2016

Třídílný cyklus "Válka ve jménu Boha?" proběhl ve Společenském centru "Londýnská 30" v březnu 2015. Smyslem setkání bylo hledání širího kontextu vypjaté situace v Evropě. Představíme vám tři odborníky, kteří nám pomohou zorientovat se v současné problematice kolem sílících nepokojů ze strany islámských extrémistů, vedoucích také k sílící náboženské nesnášenlivosti u nás i ve světě.

Válka ve jménu Boha? 3/3 Náboženská nesnášenlivost očima Bible - Radomír Jonczy

8821 zhlédnutí

Z pořadu: Válka ve jménu Boha?

Třídílný cyklus "Válka ve jménu Boha?" proběhl ve Společenském centru "Londýnská 30" v březnu 2015. Smyslem setkávání bylo hledání širího kontextu vypjaté situace v Evropě.

Závěrečná přednáška Mgr. Radomíra Jonczyho se věnovala islámskému terorismu z pohledu Bible. Jaký význam má násilí ve Starém zákoně? Nejsou některá biblické vyjádření často radikálnější, než ty v Koránu? Jakým způsobem vnímá islám křesťanství?

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za "Křesťanský domov" v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s manželkou Vlastou má dvě dcery.
zobrazit více

Válka ve jménu Boha? 2/3 Nesnášenlivost očima islámu - Luboš Kropáček

23833 zhlédnutí

Z pořadu: Válka ve jménu Boha?

Třídílný cyklus "Válka ve jménu Boha?" proběhl ve Společenském centru "Londýnská 30" v březnu 2015. Smyslem setkávání bylo hledání širího kontextu vypjaté situace v Evropě.

Obsahem druhé přednášky, kterou vedl Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., byly otázky týkající se náboženské nesnášenlivosti a propojení islámského terorismu s muslimskou vírou. Jakou skutečnou hrozbou představuje islám ze strany svého učení a víry? Hrozí islamizace západního světa?

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (* 23. února 1939, Praha) je přední český islamolog, arabista, afrikanista a vysokoškolský pedagog. V šedesátých letech vystudoval arabistiku a anglistiku na FF UK. V současné době působí jako profesor v Ústavu Blízkého Východu a Afriky na Univerzitě Karlově. V letech 2008–2009 působil jako vedoucí Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. K hlavním oborům jeho zájmu patř kultura a myšlení islámského světa, postavení islámu v Evropě dnes, dějiny Blízkého východu, dějiny a kultura Afriky a v neposlední řadě vztah křesťanství a islámu. Publikoval mnoho knih a vědeckých studií v českém jazyce i ve světových jazycích. V českém prostředí patří mezi oblíbené publikace jeho Islámský fundamentalismus nebo Duchovní cesty islámu.
zobrazit více

Válka ve jménu Boha? 1/3 Současný islámský extremismus - Martin Chadima

31252 zhlédnutí

Z pořadu: Válka ve jménu Boha?

Třídílný cyklus "Válka ve jménu Boha?" proběhl ve Společenském centru "Londýnská 30" v březnu 2015. Smyslem setkávání bylo hledání širího kontextu vypjaté situace v Evropě.

Obsahem první přednášky reliligionisty ThDr. Martina Chadimi ThD. bylo téma "Současný islámský extremismus". Promluva nabídla fundovaný vhled do aktuálních událostí kolem posledních teroristických útoků. Řada přišla i na otázky týkající se hrozby a působení současného islámského extremismu v České republice.

ThDr. Martin Chadima Th.D. je teolog, pedagog a duchovní Církve československé husitské. Několik let se velice pečlivě zabýval studiem života Jana Husa. Své poznatky zůročil také jako člen komise pro zkoumání jeho života a díla. Mimojiné se podílel na přípravě pořadu Českého rozhlasu Kořeny a pravidelně pořádá přednášková turné po Česku, na nichž mluví o Janu Husovi, Jeronýmu Pražskému či islámu. Je autorem několika historicko-teologických publikací.
zobrazit více

Napište nám