Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Přednášky, Život církve, Zamyšlení / 6 dílů / poslední díl: 12. 2. 2016

Příběh z ráje obyčejně čteme jako příběh z dávné historie. Božím přáním však je, abychom události ze života Adama a Evy popsané v knize Genesis vnímali jako modelový příběh sepsaný k našemu poučení. Nabízíme vám tématická zamyšlení pastora Mgr. Radomíra Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ Církve adventistů sedmého dne.
Více o aktivitě Národní týden manželství se dozvíte na:
http://www.tydenmanzelstvi.cz/

Manželství - ráj nebo peklo? (6/6): Bohoslužba - Radomír Jonczy (NTM 2016)

581 zhlédnutí

Z pořadu: Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Budování harmonického manželství není úplně snadnou záležitostí. Příběh o stvoření ženy z mužova žebra však ukazuje, že je realizovatelné tam, když manželé umožní Bohu, aby si z jejich vzájemné náklonnosti vystavěl svůj chrám. Jakou roli by měli mít víra v manželském vztahu? Proč a jak může víra v Boha pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy?

K příležitosti Národního týdne manželství 2016 nabízíme tématická zamyšlení Mgr. Radka Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ v rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za „Křesťanský domov“ v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s manželkou Vlastou má dvě dcery.

Více informací o Národním týdnu manželství naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz
zobrazit více

Manželství - ráj nebo peklo? (5/6): Naděje - Radomír Jonczy (NTM 2016)

707 zhlédnutí

Z pořadu: Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

V době před Kristovým narozením nebyla snad v Izraeli jediná žena,
která by netoužila darovat světu Mesiáše. Tou šťastnou, která ho nakonec
skutečně porodila, se stala prostá nazaretská dívka jménem Marie.
Spasitel jejím prostřednictvím do tohoto našeho světa nakonec přišel. Co
tato dávná naděje znamená pro nás? Jak může společně sdílená naděje
přispívat k navazování a obnově manželských vztahů?
K příležitosti Národního týdne manželství 2016 nabízíme tématická
zamyšlení Mgr. Radka Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ v
rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v
Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského
evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi
adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České
Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a
mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské
pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za
„Křesťanský domov“ v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s
manželkou Vlastou má dvě dcery.

Více informací o Národním týdnu manželství naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz
zobrazit více

Manželství - ráj nebo peklo? (4/6): Sexualita - Radomír Jonczy (NTM 2016)

1368 zhlédnutí

Z pořadu: Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Rozkoš je velikým Božím darem prohlubujícím vzájemné poznání a tím i vztahem mezi mužem a ženou. Ne náhodou v knize Genesis čteme o tom, že když „Adam poznal svou ženu Evu, otěhotněla a porodila Kaina“ (Gn 4,1). Hebrejské slovo pro poznávání totiž v sobě nezahrnuje jen intelektuální rovinu, ale i prožitek. Jak je vnímána sexualita dnes? Měl by být propojen tělesný a duševní vztah partnerů? A jaký postoj by církev měla zaujímat vůči k manželské sexualitě?

K příležitosti Národního týdne manželství 2016 nabízíme tématická zamyšlení Mgr. Radka Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ v rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za „Křesťanský domov“ v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s manželkou Vlastou má dvě dcery.

Více informací o Národním týdnu manželství naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz
zobrazit více

Manželství - ráj nebo peklo? (3/6): Rovnocennost - Radomír Jonczy (NTM 2016)

703 zhlédnutí

Z pořadu: Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Zastánci ženských práv často tvrdí, že žena byla dlouhá tisíciletí
společensky pokořována díky biblickým textům, které se staly podkladem
pro její diskriminaci. Jaký byl však Boží ideal? Jaké jsou nevýhody
tradičního modelu manželství? A jakou úlohu by měla mít v církvi žena?
K příležitosti Národního týdne manželství 2016 nabízíme tématická
zamyšlení Mgr. Radka Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ v
rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v
Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského
evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi
adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České
Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a
mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské
pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za
„Křesťanský domov“ v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s
manželkou Vlastou má dvě dcery.

Více informací o Národním týdnu manželství naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz
zobrazit více

Manželství - ráj nebo peklo? (2/6): Vztah lásky - Radomír Jonczy (NTM 2016)

932 zhlédnutí

Z pořadu: Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Základní buňkou církve je rodina. Naše rodiny jsou tělem Krista, zde
na zemi. Církev, navzdory svým nedostatkům, byla, je a určitě i nadále
bude prostorem k provozování lásky.
Ovlivňuje víra naše vztahy? Je víra určena k prožitku v páru? Jsou
naše harmonické vztahy odrazem Boží přítomnosti? A může narušený vztah s
Bohem neblaze ovlivnit mezilidské vztahy?
K příležitosti Národního týdne manželství 2016 nabízíme tématická
zamyšlení Mgr. Radka Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ v
rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v
Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského
evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi
adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České
Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a
mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské
pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za
„Křesťanský domov“ v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s
manželkou Vlastou má dvě dcery.

Více informací o Národním týdnu manželství naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz
zobrazit více

Manželství - ráj nebo peklo? (1/6): Touha - Radomír Jonczy (NTM 2016)

1397 zhlédnutí

Z pořadu: Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Příběh z ráje obyčejně čteme jako příběh z dávné historie. Božím přáním však je, abychom události ze života Adama a Evy popsané v knize Genesis vnímali jako modelový příběh sepsaný k našemu poučení.

V čem nám je příběh o Adamovi a Evě příkladem? Platí „rajské“ principy i dnes? Může ještě v naší společnosti Boží slovo přispívat k pozitivní změně lidských osudů?

K příležitosti Národního týdne manželství 2016 nabízíme tématická zamyšlení Mgr. Radka Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ v rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Mgr. Radomír Jonczy se narodil 5. čevna 1961 v Karviné. Vyrůstal v Havířově, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Jako duchovní v Církvi adventistů sedmého dne nejdříve působil v Praze, později v České Třebové. Po roce 1992 se vrátil do Prahy a byl pověřen péčí o děti a mládež Církve adventistů. Spolupracoval s rozhlasem, vytvářel dětské pořady pro rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Nyní je zodpovědný za „Křesťanský domov“ v rámci Církve adventistů sedmého dne. Je ženatý a s manželkou Vlastou má dvě dcery.

Více informací o Národním týdnu manželství naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz
zobrazit více

Napište nám