Proč se hlásím na Adventistický teologický institut

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 20. 5. 2016

Církev adventistů sedmého dne zakládá Adventistický teologický institut jako novou formu teologického vzdělávání. Jaká je motivace jeho nových studentů? Více informací na www.ati.casd.cz

Proč se hlásím na Adventistický teologický institut

1837 zhlédnutí

Z pořadu: Proč se hlásím na Adventistický teologický institut

Církev adventistů sedmého dne zakládá Adventistický teologický institut jako novou formu teologického vzdělávání. Jaká je motivace jeho nových studentů?
Oblasti působení Adventistického teologického institutu:
- Kombinované studium adventistické teologie pro zájemce o kazatelskou práci
- Pastorační a teologická podpora adventistických studentů na teologických fakultách
- Průběžné vzdělávání kazatelů
- Podpora vzdělávacích projektů pro členy církve
- Badatelská činnost v oblasti biblistiky, adventistické teologie, spirituality, evangelizace a misiologie
- Publikační činnost
- Prezentace teologie církve adventistů ve vztahu k jiným církvím i sekulárnímu prostředí
Více informací na www.ati.casd.cz
zobrazit více

Napište nám