Na ceste

Filmy a dokumenty, Seriály, Život církve / 8 dílů / poslední díl: 25. 5. 2017

Nový americký seriál v slovenskom znení Na ceste prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Mapuje jej vývoj od počiatočného hľadania prorockého oznámení Biblie, cez rozmach biblického poznania a šírenia evanjelia najmodernejšími prostriedkami až do nedávnej minulosti. Je svedectvom toho, že každá doba prináša Cirkvi nové špecifické výzvy.

Na ceste 8: V meste

135 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový slovenský seriál Na ceste, ktorý pre vás pripravila televízia HopeTV, prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Ôsmy diel "V meste" sa zamýšľa, akým spôsobom možno najlepšie osloviť neveriacich ľudí vo veľkých mestách.

zobrazit více

Na ceste 7: Milénium

119 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový slovenský seriál Na ceste, ktorý pre vás pripravila televízia HopeTV, prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Siedmy diel "Milénium" zahŕňa dôležité udalosti druhej polovice 20. storočia ako vo svete, tak vo vnútri cirkvi.
zobrazit více

Na ceste 6: Rádio

98 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový slovenský seriál Na ceste, který pro vás připravila televize HopeTV, přináší historický přehled o misijních cestách Církve adventistů sedmého dne. Šestý díl "Rádio" zkoumá, jak hodně ovlivnil tento přístroj způsob evangelizace na začátku 20. století.
zobrazit více

Na ceste 5: Signály

164 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový slovenský seriál Na ceste, který pro vás připravila televize HopeTV, přináší historický přehled o misijních cestách Církve adventistů sedmého dne. Pátý díl "Signály" probere rychlokurzem církevní dějiny počátku 20. století, kdy se misionáři rozjeli do všech koutů světa, aby každý světadíl mohl začít budovat své sbory a zdárně růst.
zobrazit více

Na ceste 4: Na Mars

259 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový slovenský seriál Na ceste, který pro vás připravila televize HopeTV, přináší historický přehled o misijních cestách Církve adventistů sedmého dne. Čtvrtý díl Na Mars se soustředí na začátek 20. století, kdy americký misionář J.N. Anderson vedl svůj tým do Číny, kde v roce 1903 založil první adventistický sbor.
zobrazit více

Na ceste: 3. Vietor

250 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový slovenský seriál Na ceste, ktorý pre vás pripravila televízia HopeTV, prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tretí diel Vietor sa sústredí na začiatok 20. storočia, kedy cirkev viedol americký kazateľ William A. Spicer.
zobrazit více

Na ceste: 2. Prvý misionár

175 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový americký seriál v slovenskom znení Na ceste, ktorý pre vás pripravila televízia HopeTV, prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Druhý diel Prvý misionár sa sústredí na príbeh zrodu adventistickej misie a jej zakladateľa Johna N. Andrewsa.
zobrazit více

Na ceste: 1. Počiatok

271 zhlédnutí

Z pořadu: Na ceste

Nový americký seriál v slovenskom znení Na ceste, ktorý pre vás pripravila televízia HopeTV, prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Prvý diel Počiatok sa sústredí na samotný vznik cirkvi a hlavne jej mediálne aktivity (ako napríklad založenie časopisu Znamenie doby).
zobrazit více

Napište nám