Blahoslavená nádej, alebo blahoslavený výpočet?

Přednášky, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 1. 7. 2020

Kedy sa Kristus vráti? Túto udalosť my adventisti siedmeho dňa voláme blahoslavenou nádejou. Je súčasťou pomenovania cirkvi, súčasťou nášho poslania. V poslednom čase sa objavujú špekulácie nielen o blízkosti Kristovho príchodu, niečoho, čo je nám všetkým blízke, ale aj o špecifických dátumoch s tým spojenými. Konkrétne s rokom 2027. Je to niečo, čo sa dá overiť Bibliou? Doktor Lawrence Turner je kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa a skúsený prednášateľ biblických predmetov. Táto prednáška bola nahratá v jeho domácnosti v severnom Anglicku na základe otázky, ktorú sme mu položili, či existuje biblický základ pre teórie, že Kristus by sa mohol vrátiť v roku 2027.

Blahoslavená nádej, alebo blahoslavený výpočet?

1407 zhlédnutí

Z pořadu: Blahoslavená nádej, alebo blahoslavený výpočet?

Kedy sa Kristus vráti? Túto udalosť my adventisti siedmeho dňa voláme blahoslavenou nádejou. Je súčasťou pomenovania cirkvi, súčasťou nášho poslania. V poslednom čase sa objavujú špekulácie nielen o blízkosti Kristovho príchodu, niečoho, čo je nám všetkým blízke, ale aj o špecifických dátumoch s tým spojenými. Konkrétne s rokom 2027. Je to niečo, čo sa dá overiť Bibliou? Doktor Lawrence Turner je kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa a skúsený prednášateľ biblických predmetov. Táto prednáška bola nahratá v jeho domácnosti v severnom Anglicku na základe otázky, ktorú sme mu položili, či existuje biblický základ pre teórie, že Kristus by sa mohol vrátiť v roku 2027.

zobrazit více

Napište nám