Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 390 dílů / poslední díl: 16. 2. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Lukáš 17,20-21/ Ježíš v Jeruzalémě

6371 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Poslední týden Ježíšova pozemského života se odehrával v Jeruzalémě. Během něho se odehrálo několik vypjatých scén: triumfální vjezd do města, Ježíšův pláč nad lhostejným Jeruzalémem, vyčištění chrámu, intriky a spiknutí, sklíčenost během poslední večeře, agónie v Getsemanské zahradě, zesměšňování a ponižování, fraška u soudu, potupné ukřižování a nakonec slavné vzkříšení. Nikdy předtím ani potom nebylo nějaké město svědkem tak rozhodujícího vývoje a pohybu v dějinách. Během tohoto týdne kulminoval kosmický konflikt mezi dobrem a zlem. Nikdo kromě Ježíše nerozuměl tomu, co se v Jeruzalémě vlastně odehrálo.

Výklad biblického textu připravil kazatel Pavol Barát.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 19, 28-42 / Boží království

5935 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsme jako věřící součástí Božího království? Nebo nás teprve čeká? Je realita Božího království vidět v našich životech? A jaký vztah máme k druhému příchodu?

Výklad biblického textu připravil kazatel Pavol Barát.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Luk 22,24-27 / Každodenní následování Ježíše

5849 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Do by nechtěl být v životě první ve sportu, ve vědomostní soutěží, prostě vyhrávat. Již od dětství jsme vychováváni k soutěživosti. Kdo by chtěl být "B"-éčkem? Jsou však i lidé, kteří nechtějí být za každou cenu první a vyhrávat. Chtějí sloužit. Znáte někoho takového?

Výklad biblického textu připravil kazatel Pavol Barát.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. června  2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Luk 4,32 / Ježíš největší učitel

5703 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíšovo učení mění životy. Setkání s Kristem dělá s člověkem divy. Neexistuje napětí mezi tím jak Bůh-Ježíš žil a jak mluvil. Je tomu tak i v našem životě? Jsou křesťané vzorem pro společnost?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. května  2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Luk 19,10 / Ježíšovo poslání

5353 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Boha nelze zkoumat jako věc pod mikroskopem. Motiv hledání je v Bibli velice výrazný. Většinou však jde o Boží hledání člověka. Syn člověka=Kristus přišel aby nalezl to, co zahynulo. Jak to Boží hledání vypadá? Jak našel Bůh vás?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. května  2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Luk 11,9-10 / Ježíš, Duch Svatý a modlitba

5330 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Někde jsem četl, že modlitba je dýcháním duše. Jak často se modlíte a o co nejvíce prosíte?  Jak často se modlíte modlitbu, kterou Kristu naučil své učedníky, Otče náš? Slyší někdo vůbec modlitby člověka?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. května  2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Galatským 3,26-28 / Ženy v Lukášově evangeliu

5528 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Marta a Marie - inspirativní ženy nového zákona. Lukáš ve své první kapitole jim věnuje pozornost a zájem. I když je Hebrejská společnost výrazně mužsky orientovaná, Bůh projevuje zájem i o ženy, které jsou věřícím v mnohém vzorem a příkladem.

Výklad textu z evangelia podle Lukáše připravil teolog a učitel Miloslav Žalud.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. května  2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 6,5 / Kristus jako Pán soboty

5550 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Den odpočinku, sobota. Umíte odpočívat, nebo vás strhává rychlé životní tempo doby, ve které žijeme? Je sobota pouze dnem kdy zcela vypneme, anebo je její smysl daleko hlubší? Co se v sobotu může dělat?

Výklad textu z evangelia podle Lukáše připravil teolog a učitel Miloslav Žalud.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 25. dubna 2015.
zobrazit více

Napište nám