Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 380 dílů / poslední díl: 9. 12. 2018

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Lukáš 4,2-10 / Křest a pokušení na poušti

4603 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Pokušení moci, týká se i vás? Je mnoho lidí, kteří mají moc a umí toho zdárně využít pro prospěch společnosti. Najdou se i tací, kteří   z pozice moci pracují zejména pro svůj prospěch. Pokušení dolehlo i na Božího Syna-Ježíše Krista. Co by se stalo, kdyby pokušení Kristus podlehl?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 11. dubna 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 2,6-14 / Ježíšovo narození

4530 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co mají společného Ježíš Kristus a císař Augustus? Dějiny je oba popisují jako osobnosti, které změnili osudy mnoha lidí. Jejich vliv pociťujeme ještě dnes. Která osobnost-velikán inspiruje vás?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 4. dubna 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Přísloví 31,10-31 / Ženy a víno

4448 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Není mnoho biblických textů, které pějí chválu na ženu. Postavení ženy v antické společnosti bylo zcela jiné, než je tomu dnes a navíc v naši kultuře. Stojí zato zamyslet se na tím jakou pozornost a péči ženám věnují muži. Co je podle vás pro ženu v životě to nejdůležitější? Rodina, vztahy, děti, něco jiného...?

Komentář biblického textu pro vás tentokrát připravil redaktor  HopeTV - Csaba čák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. března 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Mat 5,3 / Pokora moudrých

4536 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Není výraz pokora již moc staromódní? Pokora se dnes již nenosí. Je třeba mít ostré lokty, vychytralost a hroší kůži... Souhlasíte? Jak se pozná pokorný člověk? V biblické knize přísloví čteme, že moudří jsou pokorní. Je pokora ctností moudrých a bohabojných lidí?

Výklad textu Bible na téma pokora připravil Bratislavský kazatel Církve adventistů s.d. Marek Riečan.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 21. března 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Přísloví 29,25 / Žít vírou

4649 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co je to víra? Dokážeme o ní pouze mluvit? Je na lidech, kteří následují Boha vidět, že věří? Je naše jednání a život v souladu s tím co hlásáme slovy?

Výklad textu z knihy Přísloví připravil Bratislavský kazatel Marek Riečan.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 14. března 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Přísloví 25,6.7 / Pod maskou

684 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Kdo jsi? Hraješ si na někoho, nebo jsi sám sebou? Tlačí nás okolí nebo doba, ve které žijeme k tomu abychom se na něco, někoho hráli? Co ti druzí? Není lepší být opravdoví?

Výklad textu z knihy Přísloví připravil Bratislavský kazatel Marek Riečan.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 7. března 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Přísloví 22,17-23 / Slova pravdy

4448 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Naslouchání je v životě velmi důležité. Nasloucháte? Komu nebo čemu? Čemu člověk naslouchá, to v sobě má a to z něj pak i vychází. Kdo nenaslouchá Bohu, škodí sám sobě!

Výklad textu z knihy Přísloví připravil vedoucí katedry biblistiky a judaistiky doc. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. února 2015.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Přísloví 20,6 / Slova moudrosti

4511 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo je člověk věrný a kdo žije milosrdenstvím? Po takovém člověku, který žije svým milosrdenstvím, všichni touží. Znáte někoho takového? Dle knihy Přísloví se investice do nuzného vrací. Vyplatí se. Bůh ocení ty, kteří se nuzným lidem věnují.

Výklad textu z knihy Přísloví připravil vedoucí katedry biblistiky a judaistiky doc. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 21. února 2015.
zobrazit více

Napište nám