Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 449 dílů / poslední díl: 5. 4. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Poučení z Jeremjáše / 2015 4Q 13

19468 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Není pastýř jako pastýř. Koho Bůh nazývá pastýřem a co na nich kritizuje? V knize proroka Jeremjáše se objevuje termín "spravedlivý výhonek". Kdo je tím myšlen? Co pod tímto textem chápou ortodoxní židé dnes? Jak a kde Jeremjáš zemřel? A co osobně dala kniha proroka Jeremjáše našemu hostu?

Rozhovor na téma třináctého úkolu „Poučení z Jeremjáše“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zpátky do Egypta / 2015 4Q 12

22020 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Stalo se vám někdy, že jste se modlili o zjevení Boží vůle a když vám byla ukázána, tak jste se jí nechtěli řídit? Přesně tuto situaci prožili Izraelci. Co chtěli za odpověď a jaké to mělo vše důsledky? Hebrejský text poskytuje více úrovní výkladu a je dobré o tom vědět. A jak souvisí odvšivení s Egyptem?

Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Zpátky do Egypta“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Nová smlouva / 2015 4Q 11

20474 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je rozdíl mezi smlouvou uzavřenou na Sinaji a Novou smlouvou o které hovoří Hospodin? A co to prakticky znamená, když Bůh vepíše smlouvu do srdce? Bylo možné, aby lidé v době Starého zákona žili v Nové smlouvě a lidé dnešní doby, žili ve Staré smlouvě? A co to znamená být lidem Hospodina?

Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Nová smlouva“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zničení Jeruzaléma / 2015 4Q 10

21053 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Při čtení Bible jste možná narazili na božstvo nazvané Tamůz. Kdo to byl a proč pro něj ženy v Izraeli naříkaly? A jaký byl poslední judský král Sidkijáš? Jeremjáš svým chováním působil trochu jako spekulant na burze. Rozhlásí poplašnou zprávu a když spadnou ceny pozemků, tak na příkaz Boha kupuje pole. Co to vše má znamenat?

Rozhovor na téma desátého úkolu „Zničení Jeruzaléma“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jeremjášovo jho / 2015 4Q 9

20485 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Lze rozpoznat pravého a falešného proroka? Mohli to lidé v době Jeremjáše poznat? A je možné, že falešný prorok je přesvědčen o tom, že mluví pravdu? A když se v Bibli píše o tom, že někdo mluví "scestně o Hospodinu", co to znamená? Jaké poučení si z toho můžeme vzít my dnes, kteří žijeme v 21. století?

Rozhovor na téma devátého úkolu „Jeremjášovo jho“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jošijášovy reformy / 2015 4Q 8

20269 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Představte si krále, který má uctívat Hospodina a přitom se zabývá čarováním, obětuje pohanskému božstvu, uctívá hvězdy a dokonce postavil sochu modly v jeruzalémském chrámě. A Bůh jej nechá vládnout 55 let? A jak skončil? Prožil obrácení. I takové příběhy najdeme v Bibli. Situace v Izraeli byla taková, že dokonce ztratili Tóru. A co se dělo, když ji našli za vlády mladého krále Jošijáše?

Rozhovor na téma osmého úkolu „Jošijášovy reformy“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Krize pokračuje / 2015 4Q 7

19922 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Také máte pocit, že Bůh dnes do dění ve světě nijak nezasahuje a vše běží tak nějak samospádem? Je to opravdu tak? Proč se měli Izraelité obřezávat a proč si pohané vyholovali skráně? A co se stalo s městem Šílo, které je používáno jako příklad toho, co čeká Jeruzalém?

Rozhovor na téma sedmého úkolu „Krize pokračuje“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Symbolické činy / 2015 4Q 6

19908 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh dával Jeremjášovi zajímavé úkoly, které dnes nemusíme úplně chápat. Měl si například koupit krásný opasek a donést jej do daleké země, tam jej ukrýt a po mnoha dnes se pro něj vrátit. A nebo si koupit hliněnou láhev a rozbít ji. Co to vše mělo znamenat? Můžeme se z toho poučit dnes?

Rozhovor na téma šestého úkolu „Symbolické činy“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám