Proč nemít strach z evangelia... - John Bradshaw

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 1. 10. 2012

John Bradshaw z mezinárodní misijní adventistické organizace It´s written navštívili v květnu 2012 Prahu a promluvil na téma "Proč nemít strach z evangelizace?" a jak naplnit odkaz Ježíše Krista z evangelia podle Matouše.

John Bradshaw - "Proč nemít strach z evangelia?" (3.) Sdílení evangelia

8517 zhlédnutí

Z pořadu: Proč nemít strach z evangelia... - John Bradshaw

Evangelisté Yves Monnier a John Bradshaw z mezinárodní misijní adventistické organizace It´s written (Je psáno) navštívili v květnu a červnu letošního roku Prahu. Ve spolupráci s místními sbory připravují sérii veřejných duchovních přednášek plánovanou na období velikonoc 2013. Uskuteční se v KD Krakov - Praha Bohnice.

HopeTV ve spolupráci s United art připravilo záznam tří večerních setkání ze sboru BETHANY, který sídlí v prostorách společenského centra Brumlovka. John Brashaw ve svých promluvách uvažuje nad tím: "Proč nemít strach z evangelizace?" a jak naplnit odkaz Ježíše Krista z evangelia podle Matouše 28,16-20:

"Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


zobrazit více

John Bradshaw - Proč nemít strach z evangelia? (2.) Kázání

8578 zhlédnutí

Z pořadu: Proč nemít strach z evangelia... - John Bradshaw

Evangelisté Yves Monnier a John Bradshaw z mezinárodní misijní adventistické organizace It´s written (Je psáno) navštívili v květnu a červnu letošního roku Prahu. Ve spolupráci s místními sbory připravují sérii veřejných duchovních přednášek plánovanou na období velikonoc 2013. Uskuteční se v KD Krakov - Praha Bohnice.

HopeTV ve spolupráci s United art připravilo záznam tří večerních setkání ze sboru BETHANY, který sídlí v prostorách společenského centra Brumlovka. John Brashaw ve svých promluvách uvažuje nad tím: "Proč nemít strach z evangelizace?" a jak naplnit odkaz Ježíše Krista z evangelia podle Matouše 28,16-20:

"Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


zobrazit více

John Bradshaw - Proč nemít strach z evangelia? (1.) Kdo jsme?

8592 zhlédnutí

Z pořadu: Proč nemít strach z evangelia... - John Bradshaw

Evangelisté Yves Monnier a John Bradshaw z mezinárodní misijní adventistické organizace It´s written (Je psáno) navštívili v květnu a červnu letošního roku Prahu. Ve spolupráci s místními sbory připravují sérii veřejných duchovních přednášek plánovanou na období velikonoc 2013. Uskuteční se v KD Krakov - Praha Bohnice.

HopeTV ve spolupráci s United art připravilo záznam tří večerních setkání ze sboru BETHANY, který sídlí v prostorách společenského centra Brumlovka. John Brashaw ve svých promluvách uvažuje nad tím: "Proč nemít strach z evangelizace?" a jak naplnit odkaz Ježíše Krista z evangelia podle Matouše 28,16-20:

"Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


zobrazit více

Napište nám