Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Přednášky / 6 dílů / poslední díl: 25. 1. 2013

Záznam Psychosociální konference na téma "Komunikace v rodině", která se konala v roce 2011 ve sboru Církve adventistů sedmého dne Praha-Vinohrady.

Duchovní komunikace v rodině - Mgr. Josef Hrdinka, Ph.D.

8656 zhlédnutí

Z pořadu: Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Jak ovlivňuje rodinu a vztahy mezi jejími členy nejen osobní víra každého z nich, ale také její společné prožívání? Proč se jako manželé nebo rodiče a děti společně modlit, studovat Bibli a sdílet se o své víře? Mgr. Josef Hrdinka, Ph.D. a pohled na duchovní komunikaci v rodině.

Záznam Psychosociální konference na téma komunikace v rodině, kterou pořádal Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Sbor CASD Praha-Vinohrady, 2011.
zobrazit více

Krizová komunikace v rodině – Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th.

9143 zhlédnutí

Z pořadu: Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Jak si mohou partneři nebo rodiče a děti lépe rozumět a domluvit se, když mezi nimi došlo či dochází k hádkám, konfliktům, když si nerozumí? A co když si navzájem hodně ublížili?

Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th., vedoucí Pyramidy ADRA Hradec Králové, poradny pomáhající přímým i nepřímým obětem násilí a trestné činnosti, se podělil o zkušenosti a závěry ze své praxe, které mohou pomoci najít cestu zpět  jeden k druhému.

Záznam Psychosociální konference na téma Krizová komunikace v rodině, kterou pořádal v r. 2011 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Sbor CASD Praha-Vinohrady, 2011.
zobrazit více

Novodobá média v rodinné komunikaci - Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th.

8142 zhlédnutí

Z pořadu: Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Novodobá média stále více zasahují do našeho každodenního života. Jakou roli hrají v dnešních rodinách a do jaké míry ovlivňují komunikaci mezi jejími členy? Pohled na toto téma, vycházející také z provedených výzkumů, přinesl  Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th.

Záznam Psychosociální konference na téma Novodobá média v rodinné komunikaci, kterou pořádal v r. 2011 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Sbor CASD Praha-Vinohrady, 2011.
zobrazit více

Mezigenerační komunikace - PaedDr. Petr Bauman

8917 zhlédnutí

Z pořadu: Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Lze najít způsob nebo dokonce klíč, jak můžeme s lidmi v rodině lépe komunikovat a tím si i více rozumět? Zejména když jsou mezi námi generační rozdíly? Jakou roli hraje způsob, jak o druhých přemýšlíme a jaké o nich máme představy? Tématu komunikace mezi generacemi se věnuje pedagog PaedDr. Petr Bauman.

Záznam Psychosociální konference na téma Komunikace v rodině, kterou pořádal v r. 2011 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Sbor CASD Praha-Vinohrady, 2011.
zobrazit více

Komunikace v partnerských vztazích - PhDr. Zbyněk Galvas

8936 zhlédnutí

Z pořadu: Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Psycholog a psychoterapeut PhDr. Zbyněk Galvas se v rámci tématu partnerská komunikace věnuje těm jejím stránkám, které vedou k vzájemnému nepochopení partnerů i následným problémům. Jak funguje tzv. "distribuce viny"? Do jakých rolí se vědomě i nevědomě stavíme a jak často je během komunikace s druhým měníme? Kdy se vyjádření našich kladných citů může stát pro druhého nepříjemné až ponižující?

Záznam Psychosociální konference na téma Komunikace v rodině, kterou pořádal v r. 2011 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Sbor CASD Praha-Vinohrady, 2011.
zobrazit více

Úvod do tématu komunikace v rodině - PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

8506 zhlédnutí

Z pořadu: Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Záznam Psychosociální konference na téma Komunikace v rodině pořádané Teologickým seminářem Církve adventistů sedmého dne. Úvod do tématu - PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Sbor CASD Praha-Vinohrady, 2011.

První přednáška odpovídá na základní otázky týkající se tématu komunikace: Co je komunikace a jaké má formy? Co nás vede k tomu, že spolu máme potřebu komunikovat? Čím můžeme komunikaci s ostatními zlepšit?
zobrazit více

Napište nám