Pohled křesťana

Zamyšlení / 9 dílů / poslední díl: 25. 5. 2017

O tom, že křesťané mají co říci k aktuálním událostem a společenskému dění i v 21. století, vás přesvědčí naše série úvah a zamyšlení.

DIGMA - Také ateista...

Z pořadu: Pohled křesťana

Ty Gibson se v letadle setkává s ateistou. Jejich rozhovor začne být zajímavý, když se oba snaží popsat povahu Boha. Existuje takový druh ateismu, s nímž by mohl souhlasit člověk, který věří v Boha?

zobrazit více

Na všechny strany

Z pořadu: Pohled křesťana

Internetová televize HopeTV připravila krátké motivační zamyšlení na biblický text z Matoušova evangelia v prostředí nejkrásnějších pražských vyhlídek
zobrazit více

V dobrém i zlém...

Z pořadu: Pohled křesťana S titulky

Věříte v maželství a vztah na celý život? I když je to běh na dlouho trať, vyplatí se. Své o tom ví pastor Církve adventistů sedmého dne Jindra Černohorský, který se zamyslel nad důležitostí manželského svazku. Také se dozvíte, proč je tak důležité vytrvat i v těžkých chvílích.
zobrazit více

Náboženská nesnášenlivost

Z pořadu: Pohled křesťana S titulky

Jak reagovat na náboženskou nesnášenlivost okolo nás, co je její podstatou a co je v jejím pozadí? Podívejte se na zamyšlení kazatele Církve adventistů sedmého dne Radomíra Jonczyho, který glosuje aktuální problémy ve společnosti.

zobrazit více

Vzpomínka na Alana Chlebka - Neboj se, já jsem tvá pomoc

Z pořadu: Pohled křesťana

Alan Chlebek byl člověkem, který šířil naději. Naději v jedinou jistotu tohoto světa - Ježíše Krista. Jsme vděčni za myšlenky, které jsme mohli společně zprostředkovat. Jsme si jisti, že myšlenky, které Alan šířil budou žít i nadále. "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc." Iz 41:13

Alan Chlebek pocházel z Třince a již v mládí odevzdal svůj život Kristu. Po úspěšném studiu teologie se rozhodl Pánu Bohu aktivně sloužit. Působil nejen na jednotlivých sborech Církve adventistů sedmého dne, ale i jako vedoucí oddělení mládeže a „Křesťanského domova“. Alan se vždy snažil budovat kvalitní vztahy, pozitivně motivovat přátele kolem sebe a rád cestoval po asijských zemích. Byl ženatý a vychoval 2 děti.
zobrazit více

Povodně v roce 2013

Z pořadu: Pohled křesťana

Zamyšlení internetového pastora Jindry Černohorského na téma "pomoc". Úvaha vznikla na základě záplav v červnu 2013. S Jindrou můžete komunikovat prostřednictvím emailu cernohorsky@awr.cz.
zobrazit více

Den náboženské svobody

Z pořadu: Pohled křesťana

Generální konference Církve adventistů sedmého dne se rozhodla vymezit jednu sobotu v roce k příležitosti připomenutí si důležitosti demokratického vyznání víry. "Den náboženské svobody" se tento rok uskuteční v sobotu 26. ledna. Právě k této příležitosti se rozhodla HopeTV natočit krátké zamyšlení s biblickým pracovníkem Tomášem Kábrtem, DiS.

Česká republika se z historického hlediska nachází v situaci, která tu v minulosti našeho státu nikdy předtím nebyla. Pojďme vnímat sobotu 26. února jako prostor pro poděkování za toto požehnání.
zobrazit více

Cesta ke svobodě - velikonoční zamyšlení

Z pořadu: Pohled křesťana

Co nám může říci zastavení v pracovním táboře Vojna, kde byli komunistickým režimem nespravedlivě vězněni politicky nepohodlní lidé? Jak souvisí jejich odkaz s poselstvím velikonoc? Podívejte se na velikonoční zamyšlení pastora Jindřicha Černohorského.
zobrazit více

Napište nám