Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Přednášky, Biblické týdny, Zamyšlení / 5 dílů / poslední díl: 26. 4. 2013

Záznam ranních zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě "Otče náš" byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.

Zamyšlení k modlitbě „Otče náš“ (5.) – Miroslav Kysílko

15366 zhlédnutí

Z pořadu: Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Závěrečné zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě Otče náš. Co dalšího nám o modlitbě a prohloubení našeho vztahu k Bohu i lidem předal Ježíš nejen ve své modlitbě, ale i výrocích a podobenstvích?

Záznam ranních zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě "Otče náš" byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.
zobrazit více

Zamyšlení k modlitbě „Otče náš“ (4.) – Miroslav Kysílko

15069 zhlédnutí

Z pořadu: Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Ježíš Kristus se v závěru své modlitby dotýká odpuštění. Za jaké odpuštění máme prosit ve vztahu k druhým lidem i sami sobě?

Bible nám na mnoha místech ukazuje, že pro nás mohou být zkoušky požehnáním. Jak jde tato skutečnost dohromady s Ježíšovou prosbou: "A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého."? Co dalšího si můžeme z této prosby odnést?

Záznam ranních zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě "Otče náš" byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.
zobrazit více

Zamyšlení k modlitbě "Otče náš" (3.) – Miroslav Kysílko

15405 zhlédnutí

Z pořadu: Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Pokračování zamyšlení Miroslava Kysílka k pasáži modlitby "Otče náš" zaznamenané v Matouši 6. kapitole, 10. a 11. verši: "Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes."

Přejeme si, aby už přišlo Boží království? Jakou máme představu o životu v něm? Je se na co těšit? Znamená prosba, aby se děla Boží vůle na nebi i na zemi, pasivní rezignaci vůči tomu, co prožíváme? Na kolik máme usilovat o poznání této vůle? A k čemu nás Ježíš vede v probě o "vezdejší chléb"?

Záznam ranních zamyšlení byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.
zobrazit více

Zamyšlení k modlitbě "Otče náš" (2.) – Miroslav Kysílko

15310 zhlédnutí

Z pořadu: Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Co říká o Bohu Otci, Jeho vztahu k nám a našem vztahu k Němu oslovení "Otče náš" v modlitbě Ježíše Krista? Proč se modlí, aby bylo posvěceno Boží jméno? Co nám naznačil strukturou své modlitby?

Pokračování zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě "Otče náš" zaznamenané v evangeliích – Matoušovi 6. kapitole a Lukášovi 11. kapitole.

Záznam ranních zamyšlení byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.
zobrazit více

Zamyšlení k modlitbě „Otče náš“ (1.) – Miroslav Kysílko

15819 zhlédnutí

Z pořadu: Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Zamyšlení Miroslava Kysílka k Ježíšově modlitbě "Otče náš". Co si můžeme odnést z Ježíšovy modlitby, která je zaznamenána v Novém zákoně? Je konkrétním návodem, jak se modlit, nebo v ní Ježíš spíše nastínil principy a smysl modliteb?

Záznam ranních zamyšlení byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.
zobrazit více

Napište nám