Budoucnost očima sociologa - Jiřina Šiklová

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 16. 4. 2016

Na podzim 2012 se ve Společenském centrum Londýnská 30 uskutečnila série přednášek s názvem „Budoucnost očima sociologa“. Přednášejícím byla socioložka Jiřina Šiklová.

J. Šiklová - Budoucnost očima sociologa - Důsledky stárnutí evropské populace

39697 zhlédnutí

Z pořadu: Budoucnost očima sociologa - Jiřina Šiklová

Na podzim 2012 se ve společenském centrum Londýnská 30 uskutečnila série přednášek s názvem „Budoucnost očima sociologa“. Přednášejícím byla socioložka Jiřina Šiklová, která své úvahy rozdělila do 3 částí.  Druhá přednáška byla zaměřena na téma "Důsledky stárnutí evropské populace". Co znamená pojem demografická revoluce? Jak reagovat na vývoj stárnutí evropské poupulace? Jaké důsledky přináší stárnutí naší populace? Jak si stojí Češi v porovnání se zbytkem Evropy? 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. je socioložka a vystudovala historii a filosofi i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1969–1971 a 1989–1990 pracovala jako uklízečka, 1971–1988 v zařazení sociální pracovnice v Thomayerově nemocnici, ale mohla se tak vlastně načerno věnovat sociologii. Signatářka Charty 77. V letech 1980–1982 vězněna za podvracení republiky. Po listopadu 1989 založila knihovnu, Centrum pro Gen-der Studies Praha a Katedru sociální práce. Jiřina Šiklová přednáší na FF UK a zabývá se především problematikou identity člověka během životního cyklu podle genderové a etnické příslušnosti.


zobrazit více

J. Šiklová - Budoucnost očima sociologa - Generační napětí v pohledu kulturních hodnot

71056 zhlédnutí

Z pořadu: Budoucnost očima sociologa - Jiřina Šiklová

Na podzim 2012 se ve společenském centrum Londýnská 30 uskutečnila série přednášek s názvem „Budoucnost očima sociologa“. Přednášejícím byla socioložka Jiřina Šiklová, která své úvahy rozdělila do 3 částí.  Třetí přednáška byla zaměřena na téma "Generační napětí v pohledu kulturních hodnot". Co si představit pod pojmem generace? Jak k jednotlivým problémům přistupují odlišné generace? Jaký generační vývoj můžeme očekávat v České republice? Odlišují se generace demograficky? 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. je socioložka a vystudovala historii a filosofi i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1969–1971 a 1989–1990 pracovala jako uklízečka, 1971–1988 v zařazení sociální pracovnice v Thomayerově nemocnici, ale mohla se tak vlastně načerno věnovat sociologii. Signatářka Charty 77. V letech 1980–1982 vězněna za podvracení republiky. Po listopadu 1989 založila knihovnu, Centrum pro Gen-der Studies Praha a Katedru sociální práce. Jiřina Šiklová přednáší na FF UK a zabývá se především problematikou identity člověka během životního cyklu podle genderové a etnické příslušnosti.


zobrazit více

J. Šiklová - Budoucnost očima sociologa - Integrace cizinců do evropské kultury

10475 zhlédnutí

Z pořadu: Budoucnost očima sociologa - Jiřina Šiklová

Na podzim 2012 se ve společenském centrum Londýnská 30uskutečnila série přednášek s názvem „Budoucnost očima sociologa“. Přednášejícím byla socioložka Jiřina Šiklová, která své úvahy rozdělila do 3 částí. První přednáška byla zaměřena na intergraci cizinců do evropské kultury. Jaký vývoj má česká společnost z demografického hlediska? Jakou populační perspektivu mají češi v rámci Evropy? Jakou šancí jsou pro nás cizinci? Mohou nám pomoci odvrátit populační krizi? 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. je socioložka a vystudovala historii a filosofi i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1969–1971 a 1989–1990 pracovala jako uklízečka, 1971–1988 v zařazení sociální pracovnice v Thomayerově nemocnici, ale mohla se tak vlastně načerno věnovat sociologii. Signatářka Charty 77. V letech 1980–1982 vězněna za podvracení republiky. Po listopadu 1989 založila knihovnu, Centrum pro Gen-der Studies Praha a Katedru sociální práce. Jiřina Šiklová přednáší na FF UK a zabývá se především problematikou identity člověka během životního cyklu podle genderové a etnické příslušnosti.


zobrazit více

Napište nám