Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Biblické týdny / 21 dílů / poslední díl: 5. 3. 2014

Záznam přednášek na téma: „Krása a zložitosť rodinného života“, které v rámci biblického týdne Slovenského sdružení CASD 2013 přednášel Elias Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 21. část

15314 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Zdá se, že se situace, ve které jako lidé žijeme a stav, ve kterém se nachází naše příroda, stále zhoršují a často nemají východisko. Prostřednictvím textu z Římanům 8,18-27 poukázal Elias B. de Souza na to, že touto situací netrpíme jen my. Bible říká, že se jí trápí dokonce i Duch svatý. Text však představuje jedinečnou naději, kterou můžeme získat v Ježíši Kristu.

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 20. část

18736 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Jednota. Bible ukazuje na její význam a i samotný Ježíš Kristus se v posledních chvílích života modlil, aby jeho následovníci byli jednotní. Elias Brasil de Souza se zaměřil na důležitost jednoty jak pro církev, tak rodinu.

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 19. část

18678 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Každý přichází do manželství z jiné rodiny, s různými zvyky, normami, z rozdílné kultury. Rodinný život a vztahy ovlivňují i další členové rodiny, nejrůznější okolnosti a problémy. Co pro naše manželství a rodinu může udělat Ježíš Kristus? Uvědomujeme si přednost, že chce pomoci našim vztahům? Proč mu dát ve svém životě místo?

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 18. část

18977 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Co je v našich vztazích narušené, že v rodinách dochází k domácímu násilí, jeden z manželů trpí určitou sexuální deviací, či je homosexuálně orientovaný? Jaký původ manželských problémů představuje Bible? A co v ní zaslibuje Bůh, pokud my sami nebo někdo z našeho okolí něco takového řeší? Elias Brasil de Souza se zamýšlel i nad důležitostí vztahu a chování rodičů k dětem a také mírou vlivu rodičů na vztah dětí k Bohu.

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 17. část

19374 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Podobně jako nevěra, i pornografie ničí manželství. Je rozšířená více než dříve. Nepůsobí však destruktivně jen na manželství, ale poznamenává i člověka, který je jejím konzumentem. V čem se, kromě závislosti na ní, skrývá nebezpečí pornografie? Proč tak zásadně rozkládá vztahy? A pokud už někdo má problém s pornografií, jak mu pomoci?

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 16. část

19392 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Jak moc se náš osobní vliv, chování a postoje mohou promítnout do chování a života našich dětí a dalších generací? V biblické knize Jeremjáš, 35. kapitole, je zapsán inspirující příběh muže Jónadaba, který naplnil svoji otcovskou roli.

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 15. část

19095 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Nevěra. Dokáže rozbít i letité manželství, zničit vztah, který spolu muž a žena budovali. Co k ní může vést? Jak jí zabránit? Elias Brasil de Souza poukazuje na několik kroků, které mohou manželům pomoci k věrnosti.

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 14. část

22575 zhlédnutí

Z pořadu: Krása a zložitosť rodinného života - Elias Brasil de Souza (Biblický týden SZ 2013)

Elias Brasil de Souza pokračuje na téma partnerských vztahů. Věnuje se principům, které pomáhají k harmonickému vztahu mezi mužem a ženou. Přináší také test, který páru může nastavit zrcadlo. Do jaké míry dovolit partnerovi, aby na mě měl vliv? Co o tom říká Bible? Jaká je úloha církve ve vztahu k párům, které prochází krizí? Pokud životního partnera hledáme, co zohlednit, aby mělo naše budoucí manželství co nejlepší perspektivu?

Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.

Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
zobrazit více

Napište nám