Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Biblické týdny / 16 dílů / poslední díl: 21. 3. 2014

Daniel Duda v sérii „Velký příběh Bible II“ z r. 2013 navázal na téma "Jak porozumět příběhu Bible" z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 16. část

13336 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Ptali jste se někdy sami sebe, jaký má pro vás Pán Bůh plán? Možná až překvapivě aktuální odpověď můžeme nalézt v textu 29. kapitoly knihy Jeremjáš, kde se v 11. verši píše:  "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti." Kázání Daniela Dudy z Biblického týdne ČS 2013 na text z Jeremjáše 29,4-11.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 15. část

15224 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Jaký je Bůh? Co o Ježíši vypovídá to, na jaká místa chodil, s kým se stýkal a co pro tyto lidi dělal? Tři příběhy bezmocných lidí z 5. kapitoly Markova evangelia ukazují Boží postoj vůči nám a řešení našich problémů. Páteční zamyšlení Daniela Dudy nad biblickým textem.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 14. část

15514 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Daniel Duda došel až k 7. dějství velkého příběhu Bible, které završuje celý její příběh. Pro ty kteří ho přijali, připravil Bůh nový počátek, obnovení ráje, který pro nás stvořil na počátku.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 13. část

15677 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Co se stane během Dne Hospodinova? Jaké bude pořadí jeho událostí, co bude vyrcholením tohoto dne a co bude následovat po něm? Daniel Duda přiblížil soudný den neboli Den Hospodinův a také období tzv. tisíciletého království.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 12. část

16144 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

V 6. biblickém dějství je Ježíš Kristus naším Soudcem. Jak ho v této roli představují autoři biblických knih? Na základě čeho před ním v den soudu obstojíme? Daniel Duda poukázal na rozměr a hloubku vztahu Ježíše Krista a Boha-Otce k nám lidem, přestože hřešíme. Stejně tak ale i na to, zda je Boží království něčím vzdáleným, nebo ho máme na dosah.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 11. část

15770 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Co znamená, že se po své smrti na kříži a následném vzkříšení stal Ježíš Kristus naším Knězem, resp. Veleknězem a Přímluvcem? Proč je tak důležité ve vztahu k Novému zákonu a křesťanství pochopit význam letnic, při kterých byl vylit Duch svatý? V další přednášce se Daniel Duda věnoval událostem po Ježíšově vzkříšení i Jeho roli pro naše spasení a přijetí Bohem.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 10. část

15362 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Ježíš byl ukřižován za naše hříchy. V Bibli čteme, že odměnou hříchu je smrt. Když byl Ježíš po třech dnech vzkříšen z mrtvých, jak nás může svojí smrtí před Bohem zástupně ospravedlnit, učinit nevinnými? Jaký je rozměr jeho oběti? A jak jsou role pozemské svatyně a kněze spojeny s Ježíšovými činy a službou?

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 9. část

17786 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Do jaké situace Izraelského národa se Ježíš narodil? Jak naplnil starozákonní proroctví o Mesiáši? Nakonec byl ukřižován. Proč musel zemřít, když byl bez hříchu a co na kříži prožíval? Chápeme, o čem je hřích a jaké jsou jeho důsledky?

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Napište nám