Stvoření (Teologická konference 2014)

Přednášky, Život církve / 8 dílů / poslední díl: 27. 2. 2015

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma "Stvoření". Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král, Michal Martínek a další.

Teologická konference 2014 – Stvoření (8. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Roman Mach, Vladimír Král a další.

Osmý příspěvek Romana Macha, Ph.D. nesl název: Stvořený svět: druhá kniha Boží?

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 – Stvoření (7. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Roman Mach, Vladimír Král a další.

Sedmý příspěvek Mgr. Josefa Dvořáka nesl název: Od stvoření k novému stvoření skrze zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 – Stvoření (6. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Roman Mach, Vladimír Král a další.

Šestý příspěvek ThLic. Oldřicha Svobody, M.A. nesl název: Teologické důsledky přijetí teistické evoluce.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 – Stvoření (5. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král a další.

Pátý příspěvek Daniela Horničára, Ph.D. nesl název: Několik otázek nad teistickou evolucí jako možnou interpretací biblické zprávy o stvoření.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 – Stvoření (4. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král a další.

Čtvrtý příspěvek chemika Ing. Michala Martínka, B.A.  nesl název: Zákon entropie a vznik biologických makromolekul.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 – Stvoření (3. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král a další.

Ve třetím příspěvku se PharmDr. Hana Machová podělila o to, jak ji změnil pohled na přírodu a život kolem nás a jakou roli hrál v hledání víry Boha.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 – Stvoření (2. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Jiří Beneš, Oldřich Svoboda, Roman Mach, Josef Dvořák a další.

Druhý příspěvek prof. RNDr. Vladimíra Krále, Ph.D., DSc., vysokoškolského učitele a vědce nesl název: Co dnes víme o vesmíru a o životě.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Teologická konference 2014 - Stvoření (1. část)

Z pořadu: Stvoření (Teologická konference 2014)

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci -  Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král, Michal Martínek a další.

První příspěvek starozákoníka doc. Jiřího Beneše, Th.D. nesl název: Stvořitelský hymnus jako hermeneutický klíč do Tanachu.

Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
zobrazit více

Napište nám