Náboženská svoboda

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 23. 1. 2014

Církev adventistů sedmého dne si prostřednictvím série videií "Náboženská svoboda" uvědomuje důležitost náboženské svobody. Byla vždy náboženská svoboda samozřejmostí?

Náboženská svoboda

Z pořadu: Náboženská svoboda

Církev adventistů sedmého dne si každoročně připomání důležitost náboženské svobody. Uvědomujeme si, že možnost svobodného náboženského vyznání není samozřejmostí? Měli bychom bránit svobodu svědomí všech lidí. Včetně těch, se kterými nesouhlasíme.

„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“
Všeobecná deklarace lidských práv, článek 18
zobrazit více

Napište nám