Bez bariér - Adventistická služba lidem se speciálními potřebami

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 4. 2. 2021

Celosvětová Církev adventistů sedmého dne věří, že opravdu každý člověk, který chce být součástí Kristova těla, mezi nás patří – a to bez ohledu na jeho možná zdravotní, sociální nebo jakákoliv jiná omezení (viz např. 1K 12,4–27; Sk 10,34–36). V centru našeho zájmu jsou proto lidé s postižením sluchu, lidé s postižením zraku, lidé s pohybovým omezením nebo jiným fyzickým postižením, ale i lidé s psychickými obtížemi (včetně mentálního postižení, poruch autistického spektra, anebo jakéhokoliv psychického onemocnění), a také lidé s jakýmkoliv jiným znevýhodněním (např. s narušenou komunikační schopností, se sociálním či sociokulturním znevýhodněním atd.). Ani ti, kdo se pro svou odlišnost cítí ve společnosti hendikepováni nebo třeba i vyloučeni, nemusí mít strach přijít mezi nás – každému se pokoušíme poskytnout podporu v jeho životní cestě na základě křesťanských hodnot a jsme připraveni poskytovat takovým lidem i příležitosti k využití jejich schopností, obdarování a potenciálu…

Děti patří do školy. ADRA.

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 19. 5. 2019

“Every child. Everywhere. In school.” (Děti patří do školy) je mezinárodní kampaň organizace ADRA, jež usiluje o změnu. Cílem kampaně je informovat o potřebě vzdělávání dětí z celého světa, které jsou ze vzdělávacího systému často vyloučeny kvůli extrémní chudobě, bezpečnostní situaci v zemi či etnické a genderové diskriminaci.

HopeTV - Jinak myslet, jinak jednat, jinak žít...

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 26. 3. 2014

HopeTV - Jinak myslet, jinak jednat, jinak žít...

HopeTV - Otče náš...

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 9. 3. 2017

Jsme HopeTV, křesťanská internetová televize.

Můžete nás sledovat na Facebooku:
http://www.facebook.com/HopeTV
Odebírat naši tvorbu můžete zde:
http://goo.gl/GFLxYj
Jsme součástí Církve adventistů sedmého dne:
http://www.casd.cz

HopeTV Showreel 2017

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 13. 10. 2017

Každý týden přibývají na naše sociální sítě videa z produkce HopeTV.cz. Průřez tím nejlepším jsme pro vás připravili právě teď.

Jsme adventisté sedmého dne...

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 1. 5. 2014

Potkáváte nás všude tam, kde se lidé obvykle potkávají. Na zastávce autobusu, v obchodě, v ordinaci. Radosti i starosti patří do našeho života v míře málo odlišné od té vaší. Milujeme a chceme být milováni. Jsme adventisté sedmého dne.
www.adventiste.cz a www.casd.cz

Náboženská svoboda

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 23. 1. 2014

Církev adventistů sedmého dne si prostřednictvím série videií "Náboženská svoboda" uvědomuje důležitost náboženské svobody. Byla vždy náboženská svoboda samozřejmostí?

Národní týden manželství

Upoutávky / 2 dílů / poslední díl: 14. 2. 2023

Národní týden manželství je každoroční iniciativa, která se snaží připomenout si alespoň jednou za rok důležitost, rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny.
Informace o této akci najdete na: www.tydenmanzelstvi.cz.

Proč se hlásím na Adventistický teologický institut

Upoutávky / 2 dílů / poslední díl: 3. 8. 2018

Církev adventistů sedmého dne zakládá Adventistický teologický institut jako novou formu teologického vzdělávání. Jaká je motivace jeho nových studentů? Více informací na www.ati.casd.cz

Projekt rodina - upoutávka

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 23. 2. 2017

“Projekt rodina“ reaguje na fakt, kdy statistiky ukazují, že šťastných manželství není v České republice mnoho. Každé druhé se rozvádí a o těch co spolu zůstávají nejde vždy říci, že jsou spokojení. Co je to chození a jaké má fáze? Jak si vybrat toho pravého, tu pravou? Jak se zachovat, když do vztahu nepříjemně zasahuje tchyně nebo kamarádi? Co dělat, když partner nebo partnerka jsou stále fixováni na rodiče? Co prožíváme při rozvodu a jak jím projít s co nejmenší újmou? A co děti? Jak ony vnímají naše neshody?
Tyto otázky a mnoho dalších jsme si položili s Mgr. Milenou Mikulkovou, poradkyní v oblasti mezilidských vztahů a výchovy. Vznikl tak PROJEKT RODINA, který se snaží reagovat na to, co řada z nás prožívá.

Rádi si vyslechneme vaše trápení, náměty nebo dotazy. Náš email je projektrodina@hopetv.cz. Více o „Projektu rodina“ naleznete na www.projektrodina.cz

Služba žen Církve adventistů sedmého dne

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 22. 6. 2016

Služba žen v České a Slovenské republice je součástí celosvětové Women Ministry a je jedním z oddělení Církve adventistů sedmého dne. Oddělení Služby žen touží objevit a rozvíjet Boží záměr s každou ženou v církvi. Klade si také za cíl pomoci ženám objevit své dary a schopnosti a následně je rozvíjet ve svém osobním, rodinném či společenském životě.

Stážista

Upoutávky / 1 dílů / poslední díl: 26. 10. 2018

Projekt Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne s názvem "Stážista" je určený mladým lidem, kteří se chtějí zapojit do práce pro církev a pro lidi kolem sebe. Každý zájemce si může vyzkoušet nejrůznější služebnosti v rámci sboru a najít tak své místo i v rámci společenství.

Napište nám