1952

Filmy a dokumenty, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 1. 1. 2019

Dokument televize HopeTV věnovaný událostem odebrání státního souhlasu Církvi adventistů sedmého dne (CASD). Dokument mapuje dramatické události padesátých let, které vedly k zákazu CASD na dlouhé 4 roky. Na dobu ilegality vzpomíná pamětník a kazatel Jiří Drejnar, který byl v době zákazu studentem Evangelické bohoslovecké fakulty a zároveň se staral o sbor v Mladé Boleslavi. Jeho autentické výpovědi doplňují svými postřehy historici PhDr. Denko Čumlivski a Mgr. Jiří Piškula, Th.D. Za současnou Církev adventistů sedmého dne promluvil biblický pracovník Tomáš Kábrt, DiS.

Achillovy paty evoluce

Diskuzní pořady, Filmy a dokumenty / 11 dílů / poslední díl: 30. 11. 2022

Každý vědní obor má svá slabá místa, ve kterých neodpovídá současné realitě. Je to tak proto, že realita je mnohem složitější, než jakákoliv lidská teorie. Jsou však lidé, kteří se domnívají, že mohou, podobně jako současnost, popsat také minulost nebo dokonce samotný vznik vesmíru, přírody i člověka. Zveme vás ke sledování dokumentu, ve kterém vás 15 univerzitních profesorů, každý ve svém oboru, seznámí s některými nezpochybnitelnými vědeckými námitkami proti platnosti tzv. evoluční teorie a k následné sérii diskuzních pořadů, rozvíjejících témata v dokumentu představená.

Adventisté ve světě

Zpravodajství, Filmy a dokumenty, Život církve / 96 dílů / poslední díl: 18. 7. 2024

Církev adventistů sedmého dne v USA čtvrtletně vytváří sérii krátkých videodokumentů o misijním úsilí jejích členů. V rámci tohoto zpravodajství o šíření biblické zvěsti můžeme s misijními pracovníky navštívit doslova všechny kouty světa. Adventisté pomáhají lidem v nejchudších i nejbohatších zemích světa poznat Boha, najít smysl života, ale nabízejí i pomoc v nouzi.

Album

Filmy a dokumenty, Portréty osobností / 6 dílů / poslední díl: 28. 7. 2011

Cyklus krátkých reportážních dokumentů Album vám představí muže a ženy, kteří nejsou mediálními tvářemi současnosti, ale o každém z nich lze bez obav prohlásit, že je skutečnou osobností.

BanglaKids: rosteme spolu s vámi

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 29. 10. 2019

Projekt BanglaKids (dříve BangBaby) humanitární organizace ADRA v roce 2019 slaví 20 let od svého vzniku.

Více o projektu se dozvíte zde:
https://www.banglakids.cz/

Do konce

Zdravý životní styl, Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 23. 9. 2022

"Paliativní péče je způsob práce s lidmi, kteří mají těžkou nemoc. Je to souhrn podpory a nabídky, abychom lidem s těžkou nemocí zlepšili život. Ať už s nemocí žijí delší dobu nebo je čeká jen krátký čas...", říká jeden z předních českých odborníků na péči o nemocné MUDr. Ondřej Kopecký.
Zveme vás na cestu naděje, doprovázení, někdy i mlčení až Do konce...

Krátkometrážní dokument Církve adventistů sedmého dne (2022).

Pro více informací navštivte:

https://www.paliativa.cz/

https://www.umenidoprovazet.cz/

Hľadanie 2: K podstate

Přednášky, Diskuzní pořady, Filmy a dokumenty, Seriály / 23 dílů / poslední díl: 7. 10. 2019

V diskusnej relácii „K podstate“ si moderátor Geoff Youlden pozýva do štúdia teológov, učiteľov, umelcov a podrobnejšie sa venujú témam zachyteným v dokumentárnom seriáli Hľadanie 2. Spoločne hľadajú východiská uprostred stále sa prehlbujúcich kríz, tých, ktoré zúria okolo nás, aj v nás. „Kam speje svet v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí trpieť?“ či „Čo bude po smrti?“. Ich odpovede vychádzajú z vlastných skúsenosti, zo skúsenosti druhých ľudí a z osobného poznania Boha a Božieho slova.

Hledání

Filmy a dokumenty, Seriály / 20 dílů / poslední díl: 26. 11. 2009

Australský dokumentární seriál Hledání ve svých epizodách mapuje základní pojmy křesťanství. Přestože se jedná o duchovní témata, autorům se je podařilo zpracovat aktuálním způsobem tak, že oslovují široké publikum. Pořadem provází Geoff Youlden. Co může říci Bible dnešnímu člověku? Pohled na Bibli a její poselství srozumitelnou formou v podání archeologů, historiků, filozofů a teologů.

Hledání pravdy

Filmy a dokumenty, Seriály / 12 dílů / poslední díl: 12. 2. 2010

Seriál Hledání pravdy se zabývá zásadními otázkami křesťanství. Pořad vedle sebe klade fakta jednotlivých hypotéz, které na nastolené problémy odpovídají. Na základě těchto skutečností se pak snaží poskytnout srozumitelné a logické vysvětlení, které zároveň nachází oporu v Bibli.

Kořeny víry

Přednášky, Filmy a dokumenty, Seriály / 48 dílů / poslední díl: 18. 6. 2019

Seriál Kořeny víry se vrací k duchovnímu dědictví reformace a zkoumá vazby mezi současností, minulostí a budoucností. Seznamuje diváky s klíčovými osobnostmi a událostmi procesu reformace v celé Evropě. Všech 48 dílů tohoto zahraničního seriálu je opatřeno českými titulky - nezapomeňte si je zapnout v přehrávači YouTube.

Lékaři duší

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 29. 5. 2017

Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb -- tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Na základě našich několikaletých zkušeností (v posledních 6 letech se duchovní služba ve zdravotnictví dynamicky rozvíjí) můžeme říci, že si v nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje právě služba nemocničních kaplanů, kteří slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání.

Listy z osamelého ostrova - Mark Finley

Filmy a dokumenty, Seriály / 7 dílů / poslední díl: 14. 9. 2010

V seriálu "Listy z osamělého ostrova" navštěvuje pastor Mark Finley překrásná místa v Turecku a na ostrově Patmos, kam byly před více než 1900 lety adresovány dopisy místním církvím.

Majstrovské dielo

Filmy a dokumenty, Seriály, Zamyšlení / 6 dílů / poslední díl: 21. 2. 2018

Majstrovské dielo je dokumentárna séria austrálskej televízie HopeChannel, ktorá skúma niektoré z najslávnejších a najzaujímavejších umeleckých diel. V období, keď mnohí ľudia nevedeli čítať a písať, bolo umenie jediným prostriedkom pre pochopenie Boha.

Majstrštyk

Filmy a dokumenty, Seriály, Zamyšlení / 26 dílů / poslední díl: 3. 1. 2018

Dokumentární série australské televize HopeChannel, která zkoumá některá z nejslavnějších a nejzajímavějších náboženských uměleckých děl. V době, kdy mnozí lidé neměli přístup k Bibli, bylo umění používáno jako základ pro pochopení Boha.

Milý pane kaplane

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 27. 6. 2019

Dokumentární film věnovaný Vězeňské duchovenské péči. Vězeňská duchovenská péče je aktivita duchovních – kazatelů, farářů a dobrovolníků z různých církví, kteří docházejí do věznic a poskytují duchovní doprovázení, osvětu a pomoc lidem ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Církev adventistů sedmého dne je v této iniciativě aktivně zapojena prací kazatelů, kaplanů a dobrovoníků a patří k početně nejzastoupenější službě v této oblasti.

Více o Vězeňské duchovenské péči se můžete dozvědět zde: http://www.vdpcr.eu/

Muzeum Moravských bratří

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 10. 5. 2013

Moravští bratři ovlivnili svojí misijní a osvětovou činností celý svět. Při svých výpravách nejen po Evropě, ale např. i do Severní Ameriky, Jižní Afriky, Indie, mezi Indiány a Eskymáky šířili křesťanství, ale i vzdělanost, mír a snažili se o zmírňování sociálních rozdílů. Zdeněk Valchář v dokumentu provází nejen Muzeem Moravských bratří, ale přibližuje i život a odkaz těchto lidí.
Muzeum Moravských bratří, které se nachází v Suchdole nad Odrou, není jen budovou s expozicemi, ale také institucí, která iniciuje vznik a obnovu dalších pamětihodností, připomínajících Moravské bratry a vydává tématické publikace.

Na ceste

Filmy a dokumenty, Seriály, Život církve / 8 dílů / poslední díl: 25. 5. 2017

Nový americký seriál v slovenskom znení Na ceste prináša historický prehľad o misijných cestách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Mapuje jej vývoj od počiatočného hľadania prorockého oznámení Biblie, cez rozmach biblického poznania a šírenia evanjelia najmodernejšími prostriedkami až do nedávnej minulosti. Je svedectvom toho, že každá doba prináša Cirkvi nové špecifické výzvy.

Národní týden manželství - Cesty k lepší komunikaci

Filmy a dokumenty, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 8. 2. 2012

V roce 2012 ve valentýnském týdnu probíhal Národní týden manželství (NTM). Organizátoři této iniciativy, která se konala pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové, tentokrát pozvali všechny páry, aby společně „zahodili klíč“. Národní týden manželství poprvé proběhl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě.
Dokument nabídne pohled psychologa Jiřího Bauera, praktické informace koordinátora projektu Petra Činčaly, zamyšlení pastora Jindry Černohorského nebo krátký příběh „netradiční“ rodiny Císařových. Národní týden manželství 2012 má motto „Cesty k lepší komunikaci v manželství“.

Národní týden manželství - Manželství je umění

Filmy a dokumenty, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 5. 2. 2013

V roce 2013 ve valentýnském týdnu probíhal Národní týden manželství (NTM). Národní týden manželství poprvé proběhl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě.
Čím si ve svém manželství prochází a jak si spolu i po letech rozumí manželé Radek a Vlasta Jonczyovi, které spojuje láska k hudbě, ale také např. společný boj proti roztroušené skleróze? Dokument „Manželství je umění“ obohatil také psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. a duchovní a hudebník Roman Hampacher.

Osudy

Filmy a dokumenty, Život církve, Portréty osobností / 9 dílů / poslední díl: 27. 3. 2016

Jak vzpomínají na své odsouzení a uvěznění bývalí političtí vězni z řad členů a kazatelů Církve adventistů sedmého dne? S čím se vyrovnávali a co prožili ti, kteří se za komunistického režimu snažili zůstat věrní Bohu? Co pro ně a jejich blízké bylo nejtěžší?

Po stopách apoštola Pavla

Filmy a dokumenty, Seriály / 20 dílů / poslední díl: 1. 2. 2010

Ve dvaceti epizodách můžeme sledovat dramatický vývoj Pavlova života a také nově se formujícího hnutí – křesťanství. Svědectví Bible i jiných historických pramenů je skloubeno s krásnými záběry z míst, kudy před lety chodil apoštol Pavel.

Pomáhám, Zn. rád

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 29. 5. 2017

Nemyslet jen na sebe a svoje pohodlí. Rozhlížet se kolem sebe a všímat si potřeb lídí. Rozhodmout se být tu pro druhé a začít pro ně něco dělat. Že se to snadno řekne ale hůře udělá? Víme to, proto vznikl tento dokument o dobrovolnické službě, kterou provozuje a koordinuje humanitární organizace ADRA. Dokument, jenž je poctou lidem, kteří druhým pomáhají a dávají svému okolí jasně najevo, že to jde a že to člověka může naplňovat štěstím.

Pověz to světu (Tell the World)

Filmy a dokumenty, Život církve / 2 dílů / poslední díl: 10. 4. 2020

Správná rovnice, ale špatná interpretace. Výsledkem byl smutek, bolest a sklíčenost. Tak začíná příběh Církve adventistů sedmého dne v novém australském filmu „Pověz to světu“ (dříve Řekni to světu).
Film představuje podle skutečných událostí příběh malé skupiny farmářů ze severovýchodní části Spojených států, kteří položili základ pro hnutí, jehož zásadními otázkami jsou očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, návrat k biblické interpretaci Písma, evangelizace, zdraví a vzdělání.
„Pověz to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu svých největších nadějí.

Prožít klid

Filmy a dokumenty, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 24. 5. 2018

Máte svou rodinnou tradici, při které si v pátek večer zahajujete sobotu? Zajímalo vás někdy, jak to probíhá v jiných domovech? Dokument americké a německé televize HopeChannel zavádí diváky do mnohých rodin po celém světě a poukazuje na to, že i když způsoby vítání sedmého dne má každý trochu jiné, důvody jsou napříč kontinenty stejné.

První adventista ve střední Evropě

Filmy a dokumenty, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 7. 12. 2017

Prvním adventistou v Československu se stal zkraje 20. století Antonín Šimon, který si nové americké učení přivezl z Německa. Projděme s ním několik zásadních milníků v průběhu stoleté historie adventismu na území střední Evropy a podívejme se na jeho aktuální situaci dnes.

RADIM PASSER - RADIM‘D

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 4. 2. 2021

Na začátku životní tragédie. Dokument zahraniční produkce popisuje strhující příběh developera Radima Passera. Komu vděčí za svůj úspěch?

Realita

Pro mládež, Filmy a dokumenty, Portréty osobností / 10 dílů / poslední díl: 18. 10. 2019

Cyklus "Realita" představuje příběhy těch, jejichž životní cesta nebyla vždy jen přímá. Příběhy, které ukazují, jaké místo má víra v životě člověka a co lze na cestě za ní překonat.

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie

Filmy a dokumenty, Seriály / 5 dílů / poslední díl: 4. 1. 2018

Fascinující dokument zachycující příběh, který trvá již tisíciletí a jehož dějištěm byla nejrůznější místa světa – příběh výkladu jednoho z desatera Božích přikázání týkajícího se dne odpočinku.
Průvodcem je herec Hal Holbrook, kterého doplní svědectví více než padesáti historiků a teologů katolické, pravoslavné, protestantské a židovské tradice.

Zdraví jako součást plánu

Zdravý životní styl, Filmy a dokumenty / 2 dílů / poslední díl: 15. 5. 2021

Úžasná důmyslnost fungování vesmíru a schopnost Země chránit a rozvíjet život jsou pro vědce a kosmology neustálou výzvou k zamyšlení. "Když se podívám na sluneční soustavu, vidím Zemi v té pravé vzdálenosti od slunce, aby přijímala optimální množství tepla a světla," řekl již před 3 stoletími Isaac Newton.
Faktory, které umožňují lidský život na naší planetě, se však neomezují pouze na správnou teplotu nebo přítomnost vody. Celé životní prostředí, rostliny, živočichové a jejich vzájemné společenství jsou pro člověka nepostradatelné. Byly Bohem navrženy tak, aby odpovídaly lidským potřebám, jak nám o tom podávají zprávu první kapitoly Biblické knihy Genesis.

V dokumentárním filmu "Zdraví jako součást plánu" je nám představena biblická realita stvoření Země a Boží záměr se všemi stvořenými bytostmi, který dalece přesahuje život člověka i lidskou představivost...
Dokument vyrobilo Oddělení zdraví Inter-Evropské divize Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci s evropskou divizí Geoscience Research Institute.

Život – náhoda, nebo záměr?

Filmy a dokumenty / 1 dílů / poslední díl: 26. 7. 2017

Vznikl život náhodou, sám o sobě, anebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl? Pojďme prozkoumat nepředstavitelnou velikost vesmíru, obrovskou energii, která se skrývá ve veškeré hmotě, molekuly vody, z kterých se pokaždé tvoří originální sněhové vločky, složitost DNA, obdivuhodnou funkčnost ptáků a mnoho dalšího. Připojte se ke zkoumání tajemství o stvoření, svědomí a Boží slávě.

Napište nám