Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 442 dílů / poslední díl: 16. 2. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Ozeáš II - Láska a soud - Boží dilema

7508 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Přinášíme zamyšlení nad poselstvím biblických knih, které řadíme mezi tzv. malé proroky. Průvodcem je doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vysokoškolský učitel, vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.
Kniha Ozeáš, která je zároveň úvodem k malým prorokům, přináší mnoho zajímavých a často i zarážejících skutečností. Prorok si má na Boží příkaz vzít za manželku prostitutku, boží lid je v knize Ozeáš označen rovněž za smilnící prostitutku atd. Jaké je poselství textu, který byl zapsán před mnoha staletími, pro nás dnes?
Výklad ke knize proroka Ozeáše pokračuje 5. až 14. kapitolou.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 13. dubna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Ozeáš I – Duchovní cizoložství

9159 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V následujících 13 dílech pořadu Bible pro dnešek se budeme zamýšlet nad poselstvím biblických knih, které řadíme mezi tzv. malé proroky. Průvodcem nám bude starozákoník a vysokoškolský učitel, vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě, doc. Jiří Beneš, Th.D.

Kniha Ozeáš, která je zároveň úvodem k malým prorokům, přináší mnoho zajímavých a často i zarážejících skutečností. Prorok si má na Boží příkaz vzít za manželku prostitutku, boží lid je v knize Ozeáš označen rovněž za smilnící prostitutku atd. Jaké je poselství textu, který byl zapsán před mnoha staletími, pro nás dnes?

Úvodním, zarážejícím textem knihy, je Hospodinův výrok z Ozeáše 1,2: "Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina.“ (zdroj textu www.biblenet.cz).

Zaposlouchejte se do výkladu Jiřího Beneše a nechte se pohltit poselstvím biblické knihy Ozeáš.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. dubna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zjevení 21. kapitola – Nové stvoření

8350 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ve Zjevení Jana 21. kapitole nacházíme povzbuzení a zaslíbení, že pro nás Bůh připravil novou zemi, kde bude spolu se všemi, kteří mu věří. Jako na počátku, při stvoření, bude všechno dokonalé a zlo, bolest, nemoc i utrpení budou patřit minulosti. Poselství 21. kapitoly knihy Zjevení Jana přiblížil kazatel Oldřich Svoboda.

Předchuť zmírnění bolesti a utrpení, která je v Bibli zaslíbena, můžeme někdy zažívat už nyní - jak o tom ostatně vypráví Miroslav Kvintus, starosta obce Dobříň, která byla v roce 2002 zasažena povodní. I když měla povodeň katastrofální důsledky, obyvatelé se semkli dohromady a vzájemně si pomohli začít znovu. Vše opravili, vybudovali nové a v obci připomínají povodeň už jen pamětní místa.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: 1. Korintským 15. kapitola - Stvoření a evangelium

8110 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V dalším dílu Bible pro dnešek otevírá Daniel Horničár, kazatel a učitel Teologického semináře CASD, 15. kapitolu listu Korintským. V ní apoštol Pavel ujišťuje, že každý, kdo věří Kristu, může díky jeho oběti na kříži získat věčný život.

Nabídku spasení ilustruje kazatel a také bloger Vlastimil Fürst v jednom z příběhů, který sepsal i do své knihy „Co když Bible nelže?“. V ní se zaměřil na různé oblasti života, na které Bible a křesťanství nabízí nový a neotřelý pohled. Knihu vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Exodus 20. kapitola - Sobota - dar z ráje

7790 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Sedmého dne Bůh odpočinul od veškerého stvořitelského díla. O poselství dne odpočinku, o sobotě a dalších důrazech knihy Exodus promluvil v dnešním díle pořadu slovenský kazatel Ján Greš. 

Ve druhé části pořadu se podívejte na ukázku ze série DVD Sedmý den, které je možné také objednat v eshopu naší televize. Odkaz na eshop naleznete na spodní straně našeho webu.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: 1. a 2. kapitola – Správcovství a životní prostředí

9287 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V první části Bible pro dnešek se Michal Balcar, M.A., kazatel sboru Církve adventistů sedmého dne Liberec a několika dalších zamýšlí nad úkolem člověka ve vztahu k přírodě a všemu živému, co Bůh stvořil.

Způsob našeho života se nepromítá jen v okolí a krajině kde žijeme, ale má dopad i na lidi a prostředí vzdálené stovky a tisíce kilometrů od nás. Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák učí děti i studenty chápat rozdíly, podobnosti a souvislosti života lidí v ekonomicky rozvinutých a naopak rozvojových zemích. O globálním rozvojovém vzdělávání hovořila vedoucí tohoto programu, Mgr. Tereza Čajková. Více o něm naleznete zde.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 2. kapitola – Manželství – dar z ráje

8214 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V čem je manželství muže a ženy jedinečné a co do jejich životů může přinést? Čím se pro sebe muž a žena stávají, když si řeknou své "ano" a jakou roli hrají v životě jeden druhého? Kromě Romana Macha, kazatele a učitele na Teologickém semináři CASD (Církve adventistů sedmého dne), který se podělil o pohled na manželství ve Starém a Novém zákoně, reflektuje tento svazek i klinický psycholog PhDr. Jeroným Klimeš.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. března 2013.

zobrazit více

Bible pro dnešek: List Koloským 1. kapitola, Ježíš - Dárce života

7044 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak a kde vzniká život? Stojí nad člověkem nějaká vyšší bytost, která má moc dát vznik životu i tam, kde je to z lidského pohledu nepravděpodobné?  O životě v Kolosech, biblickém místě, kde se formuje novozákonní církev, promluví v úvodní části pořadu pastor Oldřich Svoboda. List do Kolos je vlastně oslavnou písní (hymnem) na Ježíše a jeho dílo, které činí pro člověka.


Ve druhé části pořadu se můžete podívat na vyznání mladé rodiny Bískových z Ústí nad Labem, která dostala do života velký dar v podobě syna Tomáše. Ne vždy se v životě člověka daří vše, po čem toužíme a co si přejeme. Mít dítě, potomka dnes již také není samozřejmé a jednoduché. Když ovšem zasáhne vyšší moc... podívejte se sami.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. února 2013.
zobrazit více

Napište nám