Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 542 dílů / poslední díl: 16. 1. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek 2012: Genesis 1. kapitola – Člověk – dílo Božích rukou

13966 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek: Genesis 1


Co sděluje text z 1. knihy Mojžíšovi o původu člověka a jeho hodnotě? Bible říká, že jsme byli stvořeni jako "Boží obraz". V čem jsme Bohu podobní? Pojďme uvažovat spolu s kazatelem Michalem Balcarem a redaktorem HopeTV Jindřichem Černohorským. Text z 1. knihy Mojžíšovi 1. kapitoly naleznete zde.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout ZDE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 20. října 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Římanům 5. kapitola - Spasení - jediné řešení

14287 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Spasení - jediné řešení - Římanům 5. kapitola


Další díl pořadu Bible pro dnešek vychází z 5. kapitoly knihy Římanům. Zabývá se spasením a jeho významem pro každého člověka. Výklad biblického textu připravil teolog Roman Mach. Přinášíme také pohled na chápání spásy východními křesťanskými církvemi, o který se s námi podělil teolog Václav Ventura, přednosta ústavu humanitních studií lékařské fakulty.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 27. října 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Římanům 6. kapitola - Růst v Kristu

14537 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Růst v Kristu - Římanům 6. kapitola


Teolog Michal Martínek směřuje náš pohled k 6. kapitole knihy Římanům. Proti sobě zde na jedné straně stojí hřích, který člověka ovládá a zotročuje, na druhé dobrovolné rozhodnutí pro Boha a získání svobody, ospravedlnění a věčného života.

Ladislav Stejskal vzpomíná na zkušenost své matky, která byla během jeho dětství v kontaktu se světem duchů zemřelých. Díky poselství Bible poznala nebezpečí i ošidnost tohoto světa, pro které se na jedné straně dobrovolně rozhodla, ale z kterého nevede stejně svobodná cesta zpět. Díky víře v Krista však matka Ladislava Stejskala prožila vítězství nad touto mocí.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 3. listopadu 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Římanům 8,31-39 Vítězství skrze Ježíše Krista

15117 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Vítězství skrze Ježíše Krista - Římanům 8. kapitola


Výklad biblického textu z epištoly Římanům připravil Oldřich Svoboda. Ve svém poselství nám apoštol Pavel dává naději, povzbuzení a ujištění, že s Ježíšem Kristem je možné vítězit i nad silami temna.

Možná jste již zaslechli jméno Mahalia Jackson. Tato černoška, která v životě s Boží pomocí překonala nemalé překážky, může být příkladem všem těm, kteří hledají sílu a inspiraci pro vítězství nad temnou minulostí či nepřátelstvím okolního světa. Její příběh nám ve svém příspěvku přiblížil redaktor HopeTV Csaba Čák.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 10. listopadu 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Efezským 6,10-17 Výzbroj vítězů

14833 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Výzbroj vítězů - Efezským 6. kapitola

O výklad biblického textu jsme požádali kazatele Církve adventistů Františka Kolesára, který žije a pracuje v Bratislavě. Ve svém příspěvku se zamýšlí nad významem výzbroje křesťana, který vede zápas víry. Nejtěžší boje se často neodehrávají ve válečných liniích, ale v lidském nitru.

Ve druhé části pořadu se můžete podívat na promluvu vojenského kaplana Armády České republiky kpt. Zdeňka Mikulky. S kamerou jsme jej navštívili na vojenském letišti v Čáslavi, kde slouží jako součást ozbrojených sil. Jaké společné atributy lze nalézt mezi texty bible a hodnotami, které má zastávat voják armády? Podívejte se na zmíněný příspěvek.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 17. listopadu 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Efezským 4,11-13 Církev slouží lidstvu

14656 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Výzbroj vítězů - Efezským 6. kapitola

Výklad biblického textu z ep. Efezským pro tento díl pořadu připravil kazatel a učitel Michal Balcar, který žije a pracuje v Liberci. Ve své promluvě rozvíjí myšlenku dosažení plnosti lidského života růstem k, nebo spíše stáváním se Božím obrazem.

Ve druhé části pořadu uvidíte zamyšlení redaktora HopeTv Jinřicha Černohorského. Slouží skutečně církev lidské společnosti, nebo spíše sama sobě? Je církev pro člověka omezením, anebo může přispět k rozvoji lidské osobnosti, potažmo celé společnosti? Tvoří církev kostely a budovy, nebo dávají slovu církev význam spíše lidé, její členové?

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 24. listopadu 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Jan 13. kapitola - Bohoslužby a obřady v církvi

14984 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Bohoslužby a obřady v církvi - Evangelium podle Jana 13. kapitola

Rituály a obřady, které při své pozemské službě Ježíš Kristus představil učedníkům, jsou dodnes důležitou součástí života církve. Ukrývají hlubokou symboliku a poučení. Ve svém výkladu biblického textu to zmiňuje i kazatel a pedagog Oldřich Svoboda. Asi nejvýznamnějším obřadem křesťanské liturgie je slavení Večeře Páně (Eucharistie). Jen málokdo si však uvědomuje důraz na obřad umývání nohou, který je jeho součástí.

Ve druhé části pořadu uvidíte zamyšlení prof. Václava Ventury, který rozšiřuje pohled na zmíněné rituály a obřady z perspektivy východních církví (Koptská církev, Etiopská, Pravoslavná atd). Večeře Páně je významnou svátostí a spojovacím prvkem, sjednocovatelem, napříč všemi církvemi.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. prosince 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Žalm 19. kapitola - Zákon a evangelium

15194 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Zákon a evangelium - Žalm 19

Co mají společného zákon a evangelium? Jaký je náš pohled na zákony a jejich význam? "Desatero" Božích přikázání jak jej známe z Bible, inspiruje nejen lidi věřící, ale také minulé i dnešní zákonodárce. O komplexnosti Hospodinova zákona a jeho přínosu pro člověka promluvil v úvodu tohoto dílu pořadu kazatel Marek Riečan.

Ve druhé části pořadu uvidíte zamyšlení pastora a redaktora HopeTV Jindřicha Černohorského. V něm si, mimo jiné, klade také otázku: Řídí se Božím zákonem i samotný jeho Tvůrce? Co naši dnešní zákonodárci a dodržování zákonů?

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 8. prosince 2012
zobrazit více

Napište nám