Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 536 dílů / poslední díl: 4. 12. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Matouš 16,1-5 / Kristus a tradice

17544 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte rádi tradice? Které tradiční názory a zvyklosti jsou dobré? Co se z tradice můžeme naučit? Jak vnímá Bible, Boží slovo, tradici otců? Kazatel ThLic. Oldřich Svoboda vykládá text z Matoušova evangelia 16,1-5 s ohledem na téma tradice. Poslechněte si, co k tématu tradice říkají biblické texty v pozitivní i negativní rovině.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. dubna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 16,17-18 / Kristus a zákon v kázání na hoře

17892 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je vztah adventistů k zákonu?  Jak se naplňuje zákon? Ježíš na konci kázání na hoře mluví o tom, že přišel zákon naplnit a ne zrušit. Co je vrcholem kázání na hoře, které pronesl Ježíš během své pozemské služby? Kazatel Michal Balcar pro nás v tomto díle připravil výklad textu Matoušova evangelia 16,17-18. Natáčeli jsme před kavárnou na rušné ulici v centru Prahy, proto můžete v pozadí jeho slov zaslechnout pracovníky vodáren v plném nasazení :-)

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. dubna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Marek 2,27-28 / Kristus a sobota

17269 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jakou důležitost hraje ve vašem životě den odpočinku? Jak jej trávíte a s kým? Jak odpočíváte? Sedmý den týdne, sobota, den odpočinku od stvoření světa je dle slov Ježíše Krista určena "pro člověka". Co to znamená? Ve svém příspěvku se nad pasáží z evangelia podle Marka 2,27-28 zamýšlí kazatel Michal Balcar. Jak rozumíte výroku, že Pánem soboty je Kristus?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 3. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 7,1-6 / Kristova smrt a zákon

17538 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V každém z nás je vnitřní morální, etický řád neboli svědomí. Jaká je podle Bible role zákona a jak se změnila tím, že Kristus místo nás podstoupil smrt? Co znamená, že jsme podle apoštola Pavla "zemřeli" zákonu? Zamyšlení k biblickému textu z knihy Římanům 7,1-6 s kazatelem Michalem Balcarem, M.A.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 10. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 7,15-24 / Milost a zákon

17831 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

I když máme dobrou vůli jednat tak, abychom druhé nezraňovali a řídili se podle Božích zákonů zapsaných v Bibli i podle našeho svědomí, často se nám to nedaří. Jak splnit Boží zákon? Jaké východisko nám nabízí Ježíš Kristus a Boží milost? Zaposlouchejte se do zamyšlení kazatele Mgr. Radomíra Jonczyho nad textem z novozákonní knihy Římanům 7,15-24.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 17. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 22,34-40 / Kristův zákon

17064 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V Matoušově evangeliu 22,34-40 Ježíš představil největší přikázání Božího zákona. Z čeho by měla vyvěrat naše poslušnost Božích přikázání a jak je dodržovat ze srdce a nenuceně? Zamyšlení nad textem z Matoušova evangelia připravil kazatel Mgr. Radomír Jonczy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 24. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 2,11-16 / Kristus, zákon a evangelium

17250 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co bude s pohany? Jaký postoj zaujme Bůh k bezbožníkům a co bude s těmi, kteří se s evangeliem v životě nepotkali? Skutečně je Boží zákon, láska vepsána do srdcí lidí? Zamyšlení nad textem z epištoly Římanům, 2. kapitoly připravil kazatel Mgr. Radomír Jonczy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 31. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Efezským 2,4-7 / Kristus, zákon a smlouvy

17387 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co se vám v mysli vybaví, když se řekne smlouva? Časy, kdy se smlouvy uzavíraly podáním ruky, jsou již nenávratně pryč. V Bibli čteme o Nové smlouvě a Staré smlouvě. Jaký je jejich obsah, smysl, význam? Nad tématem Boží smlouvy se zamýšlí kazatel Církve adventistů František Kolesár z Bratislavy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 7. června 2014.
zobrazit více

Napište nám