Bohoslužby Praha-Smíchov

Bohoslužby / 33 dílů / poslední díl: 16. 3. 2020

Záznamy bohoslužeb Církve adventistů sedmého dne ze sboru Praha-Smíchov.

Kdo se směje naposled, ten se směje poslední - Vítězslav Vurst

8946 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Vítězslava Vursta ze dne 7. 8. 2010 ze sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Je dobré být v životě „IN“ za každou cenu? Vítězslav Vurst, který ve své úvaze čerpal z textu starozákonní knihy Daniel 5. kapitoly, uvádí, že dnešní doba je podobná babylonské době: Dělej to, co v té chvíli Ti nese užitek, to co Tě v té době udrží, abys byl „IN“. Své posluchače Vítězslav Vurst vybízí: „Svět nepotřebuje Balsazary, společnost VIP. Svět potřebuje charakterní lidi. Svět nepotřebuje ty, kteří dělají všechno jenom proto, aby si užívali, ale lidi, kteří se nezaprodají a zůstanou čestní, i kdyby nebesa padla.“

Vítězslav Vurst působí jako nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Motol. Mimo jiné je také předsedou Asociace nemocničních kaplanů a čestným předsedou Ceny Michala Velíška.


Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Když se nám zhroutí sny - Vítězslav Vurst

9919 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Zamyšlení Vítězslava Vursta ze dne 8. 5. 2010 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Je dobré mít sny? Dokážeme se vyrovnat i se situací, pokud se naše sny rozplynou? Vítězslav Vurst ve svém kázání varuje před propadnutím snům. Své posluchače vybízí, aby vždy všechno svěřovali Pánu Bohu. „Až najdeš odvahu pojmenovat skutečný stav svých snů, až dáš Pánu Bohu prostor, aby s tím, co ti z nich zůstalo, začal něco dělat, tak začíná prostor pro to, aby se něco začalo proměňovat,“ uvádí Vítězslav Vurst.

Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby můžete sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách www.bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

V jakého Boha vlastně věříš? - Vítězslav Vurst, Pavla Habrdová

10496 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Vítězslava Vursta a osobní zkušenost Pavly Habrdové z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Věříte v Boha i navzdory všemu negativnímu, co Vás v životě potká? Dosavadní úspěšný život Pavly Habrdové se naprosto změnil. Díky nemoci se ocitla na invalidním vozíku. Věří v Boha i přesto, že její modlitby „nevyslyšel“? Zamyšlení Vítězslava Vursta doplňuje osobní vyprávění Pavly Habrdové.

Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby je možné sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách www.bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Vyhlašuje se konkurz - Vítězslav Vurst

8700 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Vítězslava Vursta z roku 2009 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

I přesto, že se těšíme na den Kristova návratu, přítomnost bývá někdy bolestivá. Dává nám Hospodin povzbuzení i pro těžké chvíle naší přítomnosti? Vítězslav Vurst ve svém zamyšlení uvádí, že budoucnost má Pán Bůh ve svých rukách, ale přítomnost bližního, který momentálně prožívá těžké chvíle, svěřuje svým způsobem do naší moci, do našich možností. „Vyhlašuje se konkurz na člověka, který pro druhého bude tím, který mu pomůže zpevňovat jeho kolena a povzbuzovat jeho srdce,“ říká Vítězslav Vurst.

Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby je možné sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách www.bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Smrt a naděje – Milan Müller

9797 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Milana Müllera ze dne 2. 1. 2010 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Jak náš život ovlivňuje víra v Ježíše Krista? Ve své úvaze se Milan Müller zamýšlí nad biblickými texty uvedenými v knize Kazatel, 9. kapitole, 10. verši a v Janově evangeliu, 18. kapitole, od 33. verše. „Ježíš dává do souvislosti cestu, pravdu a život. Zaujetí, hledání, touha, žízeň po pravdě - to je cesta a život. Uspokojení, zastavení, vlastnictví pravdy - to je duchovní smrt,“ uvádí Milan Müller.

Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby je možné sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách www.bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Velikonoce - dobrá i špatná zpráva – Jiří Drejnar

9295 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Jiřího Drejnara z roku 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Proč bychom měli velikonoční zprávě věnovat tu nejvyšší pozornost? „Velikonoce ukázaly, že Bůh je schopen z každého zla, které nás potká, vytěžit dobré,“ uvádí Jiří Drejnar ve svém zamyšlení. „Velikonoce jsou připomínkou, že Pán Bůh ze své strany všechno zajistil. Teď už záleží jenom na nás, jak se k Boží nabídce postavíme,“ dodává Jiří Drejnar.

Jiří Drejnar je bývalý ředitel Mezinárodní biblické společnosti, zakladatel nakladatelství Luxpress a emeritní kazatel a tajemník Církve adventistů sedmého dne.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Nezapomínejme – Karel Nowak

8739 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Karla Nowaka ze dne 29. 1. 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Paměť je důležitá složka naší identity. Na co bychom ve vztahu k Pánu Bohu neměli zapomínat? Karel Nowak ve své úvaze poukazuje na to, abychom nezapomínali být Pánu Bohu vděční, abychom si pamatovali cestu, kterou nás Pán Bůh vede a abychom nezapomněli respektovat určité řády, které nám Pán Bůh do našeho života dal.

Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby můžete sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Osvojte si smýšlení Ježíše Krista - Peter Roennfeldt

8851 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov

Záznam kázání Petera Roennfeldta z roku 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.

Díváme se na druhé s větším respektem než na sebe? Je naše chování obrazem Boha, kterého máme rádi? Peter Roennfeldt ve své úvaze hovoří o nesouladu mezi Ježíšem Kristem jako osobností a tělem Ježíše jako jeho církví. Své posluchače vybízí, aby měli stejné smýšlení, chování a srdce jako Pán Ježíš. „Měli bychom být schopni říct, že církev je taková, jaký je Ježíš. Ježíš je takový, jako jsem já. To je obrovská výzva,“ dodává Peter Roennfeldt.

Peter Roennfeldt se celoživotně věnuje zakládání nových sborů a misii v postmoderním světě. Pochází z Austrálie, kde působil jako duchovní. Byl také vedoucím oddělení evangelizace při Transevropské divizi CASD.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
zobrazit více

Napište nám