Abraham - Roman Hampacher (Kongres mládeže ČS 2015)

Pro mládež, Přednášky / 6 dílů / poslední díl: 2. 11. 2015

"Neboj se jít a sáhnout si až na své dno, rozšroubovat svou DNA, jít úplně k prvopočátku toho, kde všechno začíná. Pokud toužíš změnit sám sebe, musíš začít od základu, od začátku, ode dna. Musíš změnit to, co zadává program Tvým buňkám, Tvému myšlení a tím předurčuje vývoj a vlastnosti Tvého organismu... musíš změnit svou DNA."

Abrahamoviny

Přednášky, Zamyšlení / 14 dílů / poslední díl: 7. 9. 2012

Série krátkých zamyšlení, ve kterých kazatel Církve adventistů sedmého dne Mgr. Radomír Jonczy vykládá a aktualizuje biblické texty popisující životní příběh praotce víry Abrahama.

Adventistická služba lidem se speciálními potřebami

Přednášky, Život církve / 5 dílů / poslední díl: 28. 6. 2017

Záznam přednášek při příležitosti konání bohoslužby Církve adventistů sedmého dne pro neslyšící v Praze-Strašnicích dne 8. dubna 2017. V rámci celé akce vystoupili mimo jiných i Jitka Morávková, Mikuláš Pavlík, Vít Vurst, Jan Libotovský, Daniel Hrdinka nebo Josef Slowík. Celá akce je zaštítěna aktivitou s názvem Adventistická služba lidem se speciálními potřebami.

Bible pro každého

Přednášky / 17 dílů / poslední díl: 26. 4. 2013

8. – 11. dubna 2013 se v pražských Bohnicích uskutečnila série přednášek s názvem „Bible pro každého“. Organizátorem přednášek bylo České sdružení Církve adventistů sedmého dne a americká televizní společnost It Is Written, jejíž ředitel John Bradshaw byl hlavním řečníkem celé akce. Více informací naleznete na www.bibleprokazdeho.cz.

Blahoslavená nádej, alebo blahoslavený výpočet?

Přednášky, Život církve / 1 dílů / poslední díl: 1. 7. 2020

Kedy sa Kristus vráti? Túto udalosť my adventisti siedmeho dňa voláme blahoslavenou nádejou. Je súčasťou pomenovania cirkvi, súčasťou nášho poslania. V poslednom čase sa objavujú špekulácie nielen o blízkosti Kristovho príchodu, niečoho, čo je nám všetkým blízke, ale aj o špecifických dátumoch s tým spojenými. Konkrétne s rokom 2027. Je to niečo, čo sa dá overiť Bibliou? Doktor Lawrence Turner je kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa a skúsený prednášateľ biblických predmetov. Táto prednáška bola nahratá v jeho domácnosti v severnom Anglicku na základe otázky, ktorú sme mu položili, či existuje biblický základ pre teórie, že Kristus by sa mohol vrátiť v roku 2027.

Boží války ve Starém zákoně

Přednášky / 1 dílů / poslední díl: 3. 5. 2013

Starý zákon zachycuje desítky bitev Izraelců s jinými národy. Čteme pasáže o mnoha násilnostech a zabíjení. Do jaké míry byly tyto bitvy a války Izraelců Boží vůlí? Přednáší dr. Barna Magyarosi. Akce se uskutečnila ve Společenském centrum Bethany v roce 2013.

Budoucnost očima sociologa - Jiřina Šiklová

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 16. 4. 2016

Na podzim 2012 se ve Společenském centrum Londýnská 30 uskutečnila série přednášek s názvem „Budoucnost očima sociologa“. Přednášejícím byla socioložka Jiřina Šiklová.

Christian Berdahl - Můj příběh

Přednášky, Portréty osobností / 1 dílů / poslední díl: 26. 11. 2015

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." Tímto výrokem z biblického Matoušova evangelia Christian Berdahl charakterizuje svůj životní příběh - drsné a syrové svědectví ze svého dětství přednesl návštěvníkům 11. unijního setkání organizace ASI v listopadu roku 2015 v Bratislavě. Christian Berdahl, zakladatel Shepherd' s Call ministry v USA, se ve svém životě musel vyrovnat s těžkou otázkou, jak může Bůh dopouštět zlo páchané na nevinných a v tomto svědectví popisuje svojí cestu k Bohu a cestu k odpuštění.

Církev a stát (Teologická konference 2011)

Přednášky, Život církve / 4 dílů / poslední díl: 1. 3. 2012

Tématem Teologické konference, která se konala v prosinci 2011 na půdě Teologického semináře CASD na Sázavě, bylo jedno ze zajímavých témat současné církve – vztah církve a státu.

Cliff! - Filozofie pro dnešek

Přednášky, Seriály / 35 dílů / poslední díl: 1. 12. 2016

Pořad Cliff! je cyklus filozoficko-teologických úvah, který provokativním způsobem polemizuje nad základními křesťanskými principy.Pořadem provází teolog Clifford Goldstein.

Co máme na půdě? - Gabriele Stangl

Přednášky, Zdravý životní styl / 1 dílů / poslední díl: 5. 9. 2013

Záznam semináře teoložky a psychoterapeutky Gabriele Stangl o tom, jak je i pro věřícího člověka důležité vyrovnat se s minulostí. Seminář „Co máme na půdě?“, proběhl 19. května 2012 v modlitebně sboru Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov

Dopis Koloským křesťanům - Oldřich Svoboda (Kongres mládeže 2011)

Pro mládež, Přednášky / 9 dílů / poslední díl: 1. 1. 2012

V létě 2011 se v konferenční centru Immanuel v Dlouhém u Trhové Kamenice uskutečnilo setkání mladých lidí z Čech, Moravy i Slovenska. Hlavním přednášejícím byl Oldřich Svoboda, který čerpal z dopisu Koloským křesťanům.

Důkaz o Bohu - Kornelius Novak

Pro mládež, Přednášky, Zamyšlení / 26 dílů / poslední díl: 28. 7. 2020

Důkaz o Bohu je nový 26dílný seriál z produkce HopeTV.cz, v němž vystupuje jako řečník původem rumunský motorkář a kulturista Kornelius Novak. Kornelius se narodil v roce 1975, vyrůstal v Německu, během dospívání chodil do skautu a trávil čas v posilovně. Neplnoletý, bez řidičského průkazu nechtěně srazil cyklistu. Velké léčebné výlohy ho donutily vzít práci vyhazovače na diskotéce. Mnohokrát se tak ocitl v bezprostřední blízkosti smrti, a proto se rozhodl podstoupit zdlouhavou změnu životního stylu. Absolvoval teologická studia a stal se kazatelem. Sdílí víru, kterou postupně získal a svým osobitým způsobem se ji snaží předat dál.
Kornelius v jednotlivých dílech srozumitelnou formou vysvětluje základní principy víry a snaží se přiblížit Boha dnešnímu člověku. Velký prostor také věnuje Boží lásce, důležitosti harmonických vztahů a potřebě odpuštění. Tématická šíře tak může oslovit věřící i nevěřící diváky a přimět je k zamyšlení.

Důkaz o Bohu 2 - Kornelius Novak

Pro mládež, Přednášky, Diskuzní pořady, Zamyšlení / 25 dílů / poslední díl: 28. 7. 2020

Druhá řada seriálu HopeTV.cz s misionářem a pouličním kazatelem Korneliem Novakem. Tato řada je tématicky rozdělená na dvě části: Boží uzdravení a Ježíš Kristus a je koncipovaná jako rozhovor. Kornelia Novaka zpovídá Martin Hasík.

Evangelium a jeho sdílení - Kornelius Novak

Přednášky / 7 dílů / poslední díl: 1. 11. 2012

Záznam přednášek německého evangelisty Kornelia Novaka, které se uskutečnily v Kroměříži na začátku listopadu 2012. Přednášky jsou zaměřeny na význam a způsoby sdílení evangelia.

Gram prevence lepší než kilo léků - Vladimír Král a Jozef Čupka

Přednášky, Zdravý životní styl / 1 dílů / poslední díl: 21. 4. 2014

Účinná prevence. Kdy s ní začít a kdy už je na ni pozdě? Co je to epigenetika, která přinesla převratné objevy pro genetiku a jak může pomoci při prevenci nemocí? Přednáška prof. Vladimíra Krále a MUDr. Jozefa Čupky.
Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. je profesorem a odborníkem v oboru chemie, která má blízko ke genetice a epigenetice.
MUDr. Jozef Čupka je předsedou společnosti pro prevenci nemocí.
Nenechte si ujít nejnovější informace z oblasti epigenetiky a prevence, které vám mohou pomoci zlepšit zdraví.
Sbor CASD Praha-Smíchov, 2014.

Hlad po Bohu - Jon L. Dybdahl

Přednášky / 9 dílů / poslední díl: 20. 1. 2012

V Kroměříži se v říjnu 2011 uskutečnil seminář na téma „Hlad po Bohu“. Hlavním přednášejícím byl Jon L. Dybdahl, profesor teologie a vyučující na Andrewsově universitě.

Hľadanie 2: K podstate

Přednášky, Diskuzní pořady, Filmy a dokumenty, Seriály / 23 dílů / poslední díl: 7. 10. 2019

V diskusnej relácii „K podstate“ si moderátor Geoff Youlden pozýva do štúdia teológov, učiteľov, umelcov a podrobnejšie sa venujú témam zachyteným v dokumentárnom seriáli Hľadanie 2. Spoločne hľadajú východiská uprostred stále sa prehlbujúcich kríz, tých, ktoré zúria okolo nás, aj v nás. „Kam speje svet v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí trpieť?“ či „Čo bude po smrti?“. Ich odpovede vychádzajú z vlastných skúsenosti, zo skúsenosti druhých ľudí a z osobného poznania Boha a Božieho slova.

Hledání Boha v judaismu, islámu a křesťanství – Ivan Štampach

Přednášky / 2 dílů / poslední díl: 23. 11. 2012

Tři největší náboženské systémy – judaismus, islám a křesťanství – spojuje víra v jednoho Boha. Každý z těchto systémů se však ve svém hledání Boha liší. Jaké rozdíly v pohledu na Něj najdeme v jednotlivých náboženstvích? Odpověď na tuto i další otázky nabídl Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach, religionista, teolog, filosof a vysokoškolský pedagog.

Hudba v bohoslužbě (Teologická konference 2015)

Přednášky, Život církve / 5 dílů / poslední díl: 28. 2. 2017

Kazatelské oddělení Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci s Teologickým seminářem v Sázavě připravilo již devátou teologickou konferenci, tentokrát na často diskutované téma hudby. Hlavním hostem konference bude muzikoložka Lilianne Doukhanová, Ph.D., která přednáší dějiny hudby a muzikologii na Andrewsově universitě v USA, kde zároveň vede oddělení hudby. Další řečníci z řad domácích odborníků nahlédnou na úlohu hudby v církvi z několika různých úhlů pohledu. Příspěvky budou diskutovány. Teologická konference o hudbě v bohoslužbě proběhla v sobotu 12.12.2015 ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4).

Jak řešit krize a deprese - Jiří Bauer

Přednášky / 2 dílů / poslední díl: 8. 1. 2010

Na jaře 2009 se v modlitebně Církve adventistů Praha-Smíchov uskutečnila série přednášek pod vedením psychologa Jiřího Bauera na téma "Jak řešit krize a deprese".

Jak se žije ve věznicích? - Bohdan Pivoňka a Renata Balcarová

Přednášky, Diskuzní pořady / 1 dílů / poslední díl: 6. 3. 2013

Bohdan Pivoňka a Renata Balcarová působí dlouhá léta v rámci Vězeňské duchovenské péče, která nabízí službu všem vězňům. V záznamu nahlédnete, jak to vypadá "na druhé straně ostnatého drátu", do prostředí, kde si vězni odpykávají svůj trest. Nejen o práci duchovních, postojích vězňů a vězeňské služby, ale i o některé osudy se v roce 2012 podělili Renata Balcarová a Bohdan Pivoňka na Biblickém týdnu ve Ždírci nad Doubravou.

Ježíšova rodina - Jeroným Klimeš a Radomír Jonczy (Národní týden manželství 2017)

Přednášky, Diskuzní pořady, Život církve, Zamyšlení / 6 dílů / poslední díl: 18. 2. 2017

Oddělelní Křesťanského domova v rámci Církve adventistů sedmého dne připravilo během Národního týdne manželství šestidílnou minisérii na téma Ježíšova rodina. Zamyšlením provází pastor Mgr. Radomír Jonczy, který si do studia pozval rodinného psychologa Jeronýma Klimeše. V jednotlivých dnech se více zaměříme na Ježíšova otčíma, matku, sourozence, Ježíšův vztah k ženám, manželství a dětem obecně.

Kdy je člověku dobře? - Jaro Křivohlavý

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 19. 9. 2012

V únoru roku 2012 se v rámci aktivit Společenského centra Londýnská 30 uskutečnily 3 přednášky prof. PhDr. Jaro Křivohlavého, CSc. na téma - Kdy je člověku dobře?

Ke kořenům demokracie - J. Křivohlavý a J. Trojan

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 7. 1. 2011

V lednu 2011 se ve Společenském centru Londýnská 30 ukutečnila série přednášek s názvem "Ke kořenům demokracie v Čechách". Kam sahá historie naší národní svobody? Přednášeli Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan a Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

Komunikace v rodině (Psychosociální konference 2011)

Přednášky / 6 dílů / poslední díl: 25. 1. 2013

Záznam Psychosociální konference na téma "Komunikace v rodině", která se konala v roce 2011 ve sboru Církve adventistů sedmého dne Praha-Vinohrady.

Kořeny víry

Přednášky, Filmy a dokumenty, Seriály / 48 dílů / poslední díl: 18. 6. 2019

Seriál Kořeny víry se vrací k duchovnímu dědictví reformace a zkoumá vazby mezi současností, minulostí a budoucností. Seznamuje diváky s klíčovými osobnostmi a událostmi procesu reformace v celé Evropě. Všech 48 dílů tohoto zahraničního seriálu je opatřeno českými titulky - nezapomeňte si je zapnout v přehrávači YouTube.

Kornelius Novak - Highway to Heaven

Přednášky / 1 dílů / poslední díl: 23. 2. 2015

Evangelista Kornelius Novak vypráví svůj příběh obrácení. Kornelius Novak, člověk, který si sáhl na dno. V dětství nepřijímaný a utiskovaný kolektivem, později městský rváč. Vicemistr Německa v kulturistice, ale i motorkář a barový vyhazovač. Jak získal víru v Boha, osobní vztah s Ním a jak se z něj stal evangelista? Kornelius Novak poznal, že Bůh je milosrdný, miluje ho a přesto, co prožíval, vždycky mu chtěl pomoci.


Křesťan a sexualita (Konference AMICUS 2011)

Pro mládež, Přednášky / 4 dílů / poslední díl: 14. 7. 2011

Studentská vysokoškolská organizace AMICUS spolu s Teologickým seminářem CASD v Sázavě a INRI road uspořádala v roce 2011 konferenci na téma: „Křesťan a sexualita“. Přednášeli teolog a biblista Jiří Beneš, Th.D., lékař a teolog, Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, psycholog Mgr. Vladimír Korpáš, teolog Roman Mach, B.Th., M.A., a lektor Mojmír Voráč.

Křesťan a vliv médií (Konference AMICUS 2012)

Přednášky / 4 dílů / poslední díl: 24. 6. 2012

Studentská organizace INRI road v Brně a studentská organizace Amicus pořádaly v březnu 2012 Teologickou konferenci, tentokrát na téma "Křesťan a vliv médií".

Křesťan, církev a média - Petr Vaďura (Biblický týden ČS 2015)

Přednášky, Biblické týdny / 1 dílů / poslední díl: 15. 8. 2015

Umí současná církev oslovit sekulární svět skrze média? Jaký jazyk by měla církev k tomuto účelu používat? A jaký prostor církvi v mediílním světě náleží? V termínu od 26. července do 2. srpna 2015 proběhl v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou Biblický týden Českého sdružení. V rámci této akce vystoupil Petr Vaďura, který hledal odpovědi na podobné otázky.

Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Přednášky / 8 dílů / poslední díl: 19. 7. 2013

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě, která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů Praha-Vinohrady. Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, psychoterapeut Daniel Hrdinka, duchovní Josef Hrdinka, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková nebo lékař Josef Čupka.

Krize v životě člověka (Psychosociální konference 2012)

Přednášky / 4 dílů / poslední díl: 27. 6. 2012

Záznam třetího ročníku Psychosociální konference, která se konala na jaře 2012 v modlitebně sboru CASD na Vinohradech v Praze 2. Tématem byla Krize v životě člověka

Labyrint vztahů a cesta ven - Max Kašparů (Kongres rodin 2022)

Přednášky / 4 dílů / poslední díl: 27. 1. 2023

Krátká série přednášek českého psychiatra profesora Jaroslava Maxmiliána Kašparů. V krátkých příbězích z vlastní lékařské a terapeutické praxe analyzuje vztahy v jejich nejrůznějších podobách. Do jeho ambulance vstupují klienti s různými problémy a komplexy. Často jejich problémy souvisejí právě s tím, že si nedokážou vytvořit skutečně hluboké vztahy a tak se pohybují v labyrintech nepochopení, osamělosti, frustrací a poruch.
Záznam přednášek byl pořízen na Kongresu rodin Církve adventistů sedmého dne v roce 2022 na Štrbském plese.

Lukášovo evangelium - Oldřich Svoboda (Biblický týden ČS 2013)

Přednášky, Biblické týdny / 5 dílů / poslední díl: 2. 5. 2014

Hlavním tématem Biblického týdne 2013 bylo "Velký příběh Bible II", které přenášel Daniel Duda. Svůj prostor však dostalo také Lukášovo evangelium, jehož výkladu se ujal kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.

Manželství - ráj nebo peklo? (Národní týden manželství 2016)

Přednášky, Život církve, Zamyšlení / 6 dílů / poslední díl: 12. 2. 2016

Příběh z ráje obyčejně čteme jako příběh z dávné historie. Božím přáním však je, abychom události ze života Adama a Evy popsané v knize Genesis vnímali jako modelový příběh sepsaný k našemu poučení. Nabízíme vám tématická zamyšlení pastora Mgr. Radomíra Jonczyho, vedoucího oddělení „Křesťanského domova“ Církve adventistů sedmého dne.
Více o aktivitě Národní týden manželství se dozvíte na:
http://www.tydenmanzelstvi.cz/

Manželství bez mýtů (Národní týden manželství 2018)

Přednášky, Diskuzní pořady, Život církve / 5 dílů / poslední díl: 16. 2. 2018

Kdo z nás neslyšel bezpočet vtipů a narážek o manželství, které jakoby naznačovaly, že sňatkem končí veškerá romantika, zábava, zájem o druhého, štěstí, svoboda atd. Ale není to všechno trochu jinak?
Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa.
Více o aktivitě Národní týden manželství se dozvíte na:
http://www.tydenmanzelstvi.cz/

Manželství v síti (Národní týden manželství 2020)

Přednášky, Diskuzní pořady, Život církve / 7 dílů / poslední díl: 16. 2. 2020

Pro Národní týden manželství roku 2020 je zvoleno téma: „Manželství v síti“. Pro tuto příležitost byl internetovou televizí HopeTV vytvořen sedmidílný cyklus, v němž je společně s odborníky a teology Církve adventistů sedmého dne diskutováno téma nejrůznějších významů sítí v manželství.
Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa.
Více o aktivitě Národní týden manželství se dozvíte na:
http://www.tydenmanzelstvi.cz/

Mentální výkonnost člověka - Igor Bukovský

Přednášky, Zdravý životní styl / 1 dílů / poslední díl: 26. 2. 2016

Mozek je ústředním orgánem všeho, co se v těle děje. Co můžeme udělat proto, aby naše mentální výkonnost dosahovala co nejlepší úrovně? Nejen na tyto otázky najdete odpověď v přednášce MUDr. Igora Bukovského na téma: "Mentální zdraví člověka".

Mistr Jan Hus - Pravda a mýtus - Martin Chadima

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 19. 7. 2015

Přednášky na téma "Pravda a mýtus - Mistr Jan Hus" vedl teolog, pedagog a religionista ThDr. Martin Chadima, ThD, který se zabývá významnými postavami období české reformace. Sérii přednášek hostila pražské Společenské centrum Londýnská 30.

Mně se to stát nemůže

Přednášky / 8 dílů / poslední díl: 27. 2. 2012

Série přednášek "Mně se to stát nemůže" se ukutečnila v roce 2010 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov. Přednášeli MUDr. Jana Krynská, Vítězslav Vurst, B.Th. nebo Mgr. Petr Krynský, Th.D.

Modlitba "Otče náš" - Miroslav Kysílko (Biblický týden ČS 2012)

Přednášky, Biblické týdny, Zamyšlení / 5 dílů / poslední díl: 26. 4. 2013

Záznam ranních zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě "Otče náš" byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.

Modlitba a uzdravení - Bruce L. Bauer (Motivační setkání Kroměříž 2015)

Přednášky, Zdravý životní styl / 6 dílů / poslední díl: 15. 12. 2015

Modlitba a uzdarvení - Bruce L. Bauer (Motivační setkání Kroměříž 2015)

Muž v současném světě - Max kašparů (Konference mužů 2016)

Přednášky / 5 dílů / poslední díl: 8. 3. 2017

O víkendu 8. – 9. října 2016 se v rekreačním středisku „Pracov“ uskutečnil již čtvrtý ročník Konference mužů s názvem „Chlapi sobě“. Akci svou účastí obohatil významný český psycholog dr. Max Kašparů, který posloužil účastníkům výkladem evangelijní perikopy o pokušení Krista na poušti. Také otevřel témata: „Muž v pavučině současného světa“; „Muž jako strážce záměny prostředku a cíle“; „Muž jako učitel svého druhu“ a „Muž a strach“.

Nejste to, co jíte, ale jak myslíte - Vladimír Král

Přednášky, Zdravý životní styl / 3 dílů / poslední díl: 22. 10. 2012

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha–Smíchov pořádal v březnu 2012 cyklus přednášek prof. RNDr. Vladimíra Krále, DSc. s názvem "Nejte to, co jíte, ale jak myslíte". Přednášky se věnovali správnému životním stylu.

O manželství a dětech (Národní týden manželství 2021)

Přednášky, Život církve, Zamyšlení / 11 dílů / poslední díl: 14. 2. 2021

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM), který se bude v České republice konat opět ve valentýnském týdnu od 8. do 14. 2. 2021, proběhne i přes omezení daná epidemií Covid-19. V rámci NTM se budou konat desítky online akcí a webinářů pro manželské páry. Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor David Smoljak.
Epidemie zastavila v naší zemi mnoho věcí. Pro mnoho manželství ale paradoxně přinesla mnohem intenzivnější čas spolu. Někteří čas navíc uvítali, pro jiné přinesl více stresu, prohloubení problémů nebo dokonce rozchod. Právě proto, že žijeme v náročné době, je dobré přemýšlet, jak své manželství chránit.

Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách http://www.tydenmanzelstvi.cz a http://www.facebook.com/tydenmanzelstvi.

O sektách - Zdeněk Vojtíšek

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 17. 1. 2012

V roce 2010 se ve Společenském centru Londýnská 30 uskutečníla série přednášek Doc. ThDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. s názvem "O sektách".

O životě - Jaro Křivohlavý

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 29. 3. 2014

V únoru 2010 se v prostorách komunitního centra Londýnská 30 uskutečnil cyklus přenášek "O životě", které vedl Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

Odvaha žít - Karel Staněk

Přednášky / 9 dílů / poslední díl: 25. 10. 2011

Záznam přednáškového cyklu "Odvaha žít", který v roce 2009 vedl pastor Církve adventistů sedmého dne Karel Staněk.

Ožehavé otázky v evangeliu poslední doby

Přednášky, Život církve / 3 dílů / poslední díl: 30. 4. 2019

Teologická konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne s tématem "Ožehavé otázky v evangeliu poslední doby" se uskutečnila dne 23. 2. 2019 ve společenském centru Bethany v Praze.
V církevních sborech se témata související s druhým příchodem Ježíše Krista, s tím co všechno bude tomuto příchodu předcházet, diskutují; lidé se zajímají. Objevují se různí “vykladači” takzvaných posledních událostí. Teologická konference Českého sdružení je příležitostí znovu tyto témata promyslet, zastavit se a podívat se, co o tom všem říká Bible. Hlavním řečníkem konference byl Ján Barna, učitel systematické a biblické teologie na Newbold College ve Velké Británii.

Paradox zvaný Ježíš - Radomír Jonczy

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 14. 2. 2012

Záznam přednášek pastora Radomíra Jonczyho, který se v roce 2010 zamýšlel nad tématem "Paradox zvaný Ježíš". Cyklus přednášek se odehrával ve Společenském centru Londýnská 30.

Poselství 1. listu Tesalonickým - Pavel Šimek (Kongres mládeže 2012)

Pro mládež, Přednášky / 5 dílů / poslední díl: 9. 7. 2014

V létě 2012 se uskutečnil kongres mládeže Moravskoslezského a Slovenského sdružení CASD 2012 s názvem "ON". Název kongresu "ON" vycházel z biblického textu, který je zapsán v 1. Tesalonickým 5,24: "Věrný je ten, který vás povolal; ON to také učiní." Hlavním řečníkem akce byl pastor Církve adventistů sedmého dne Pavel Šimek.

Požehnaný je muž (3. Konference mužů 2011)

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 21. 2. 2013

V říjnu 2011 se uskutečnila 3. konference mužů s podtitulem „Požehnaný je muž“. Víkendová akce proběhla pod záštitou Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne a vycházela z biblického textu, který je zapsán v Žalmu 1,3: „Cokoliv činí, se podaří“. Hlavním řečníkem byl Pavel Raus.

Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Přednášky / 9 dílů / poslední díl: 18. 12. 2013

Záznam ze setkání "Pravý život v harmonii s Bohem" s hlavním hostem Korneliem Novakem, které se uskutečnilo v Kroměříži 2013.

Proč nemít strach z evangelia... - John Bradshaw

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 1. 10. 2012

John Bradshaw z mezinárodní misijní adventistické organizace It´s written navštívili v květnu 2012 Prahu a promluvil na téma "Proč nemít strach z evangelizace?" a jak naplnit odkaz Ježíše Krista z evangelia podle Matouše.

Projekt rodina

Pro mládež, Přednášky, Diskuzní pořady, Seriály / 17 dílů / poslední díl: 18. 7. 2017

“Projekt rodina“ reaguje na fakt, kdy statistiky ukazují, že šťastných manželství není v České republice mnoho. Každé druhé se rozvádí a o těch co spolu zůstávají nejde vždy říci, že jsou spokojení. Co je to chození a jaké má fáze? Jak si vybrat toho pravého, tu pravou? Jak se zachovat, když do vztahu nepříjemně zasahuje tchyně nebo kamarádi? Co prožíváme při rozvodu a jak jím projít s co nejmenší újmou? A co děti? Jak ony vnímají naše neshody?
Tyto otázky a mnoho dalších jsme si položili s Mgr. Milenou Mikulkovou, poradkyní v oblasti mezilidských vztahů a výchovy. Vznikl tak PROJEKT RODINA, který se snaží reagovat na to, co řada z nás prožívá.

Rádi si vyslechneme vaše trápení, náměty nebo dotazy. Náš email je projektrodina@hopetv.cz. Více o „Projektu rodina“ naleznete na www.projektrodina.cz

Původ a smysl Vánoc a Velikonoc - Radomír Jonczy

Přednášky / 4 dílů / poslední díl: 14. 4. 2012

Záznam přednáškového cyklu "Vánoce a Velikonoce" o původu a smyslu významných svátků. V prostorách Společenského centra Londýnská 30 přednášel Mgr. Radomír Jonczy.

Re-form-ace

Přednášky, Diskuzní pořady / 8 dílů / poslední díl: 11. 11. 2017

Rok 1517 je označován jako rok počátku evropské církevní reformace. Martin Luther v Německu zveřejnil svých 95 tezí proti praktikám katolické církve a dal tak do pohybu proces přehodnocování přístupu k církvi, k Bohu a hlavně k Bibli.
Rozhovory v pražském kostele Martina ve zdi vedl webpastor HopeTV.cz Jindřich Černohorský s duchovními Církve československé husitské a Církve adventistů sedmého dne.

Řešení konfliktů v rané křesťanské církvi - Daniel Horničár

Přednášky / 1 dílů / poslední díl: 17. 5. 2013

Záznam příspěvku Daniela Horničára, Ph.D. o řešení konfliktů v rané křesťanské církvi, který byl natočen na Teologické konferenci na téma: Adventismus v teologickém napětí v roce 2012.

Sexualita v náboženstvích - Martin Chadima

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 19. 2. 2013

Religionista ThDr. Martin Chadima, Th.D. se v roce 2013 věnoval tématu „Sexualita ve světových náboženstvích“. Cyklus přednášek se uskutečnil pod hlavičkou Společenského centra Londýnská 30.

Si pripravený? - Lee Venden

Přednášky / 13 dílů / poslední díl: 20. 7. 2012

V termínu od 23. do 31. března 2012 se v Bratislavě uskutečnila série třinácti přednášek, které přednášel uznávaný americký pastor Lee Venden. Smyslem jeho zamyšlení nebylo představit posluchačům nový teologický proud, ale připomenout staré biblické pravdy, které vedou k prohlubování vztahu s Ježím Kristem.

Sobota (Teologická konference 2013)

Přednášky, Život církve / 6 dílů / poslední díl: 1. 8. 2014

V pořadí již sedmá Teologická konference se uskutečnila 8. prosince 2013 v prostorách kaple Thomayerovy nemocnice v Praze. Stěžejním tématem slavnostního setkání byla "Sobota" a pořadatelem akce byl Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne – Institut teologických studií. Během konference vystoupili např. Jiří Beneš, Petr Krynský, Daniel Horničár či Oldřich Svoboda.

Stvoření (Teologická konference 2014)

Přednášky, Život církve / 8 dílů / poslední díl: 27. 2. 2015

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma "Stvoření". Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král, Michal Martínek a další.

Svědectví genetického kódu - Vladimír Král

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 18. 11. 2010

Záznam cyklu přednášek "Svědectví genetického kódu", které přednášel Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc ve Společenském centru Londýnská 30 v roce 2010.

Tajemství proroctví - Miroslav Kysílko a Pavel Šimek

Přednášky / 12 dílů / poslední díl: 31. 1. 2013

Záznam přednášek ze Společenského centra Brumlovka, kde kazatelé Miroslav Kysílko a Pavel Šimek po dvanáct večerů uvažovali nad poselstvím knihy Zjevení podle Jana.

Tajemství spánku - Jiří Bauer

Přednášky, Zdravý životní styl / 4 dílů / poslední díl: 10. 5. 2011

Záznam přednáškového cyklu "Tajemství spánku", který v roce 2011 ve Společenském centru Londýnská 30 vedl psycholog Jiří Bauer.

Témata pro mládež - Josef Hrdinka

Pro mládež, Přednášky / 2 dílů / poslední díl: 17. 6. 2011

Témata pro mládež - Josef Hrdinka

Thomas Graumann - Dvakrát zachráněné dítě

Přednášky, Portréty osobností / 1 dílů / poslední díl: 1. 7. 2015

Thomas Graumann se narodil v roce 1931 do brněnské židovské rodiny. Když v roce 1939 Nicolas Winton zachraňoval z Protektorátu Čechy a Morava židovské děti, byl Tomáš jedním z posledních dětí z těch 669, které se podařilo zachránit. 2. srpna 1939 odvezl osmiletého Tomáše poslední z vlaků naděje vypravených z Prahy do Velké Británie.

To nejdůležitější v životě - Josef Hrdinka

Přednášky / 7 dílů / poslední díl: 28. 3. 2012

Záznam přednáškového cyklu "To nejdůležitější v životě", který se konal v roce 2010 pod vedením pastora a psychologa Josefa Hrdinky.

Touhy srdce

Přednášky / 13 dílů / poslední díl: 29. 11. 2011

Pořad "Touhy srdce" je určen všem těm, kteří se cítí prázdní a touží najít hodnotu, která tuto prázdnotu vyplní.

Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

Přednášky, Diskuzní pořady / 1 dílů / poslední díl: 28. 3. 2014

Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

Unijní lékařská konference 2014

Přednášky, Zdravý životní styl, Život církve / 2 dílů / poslední díl: 26. 8. 2014

Záznam Unijní lékařské konference Církve adventistů sedmého dne, která se konala v březnu 2014 v Praze. Mezi přednášejícími se např. objevili H. Kahleová, J. Čupka, M. Trněný, J. Krynská a N. Cibiček.

Válka ve jménu Boha?

Přednášky / 3 dílů / poslední díl: 29. 1. 2016

Třídílný cyklus "Válka ve jménu Boha?" proběhl ve Společenském centru "Londýnská 30" v březnu 2015. Smyslem setkání bylo hledání širího kontextu vypjaté situace v Evropě. Představíme vám tři odborníky, kteří nám pomohou zorientovat se v současné problematice kolem sílících nepokojů ze strany islámských extrémistů, vedoucích také k sílící náboženské nesnášenlivosti u nás i ve světě.

Vyřeš

Přednášky, Diskuzní pořady / 5 dílů / poslední díl: 8. 2. 2012

Přednáškový cyklus "Vyřeš" se uskutečnil v roce 2006 v prostředí sboru Církve adventistů v Prahze na Vinohradech. Série rozhovorů představila inspirativní osobnosti, které se pohybují ve světě byznysu, víry či zdravotnictví.

Zabijáci manželství (Národní týden manželství 2019)

Přednášky, Diskuzní pořady, Život církve / 6 dílů / poslední díl: 16. 2. 2019

Pro Národní týden manželství roku 2019 bylo zvoleno téma: „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“. Pro tuto příležitost byl internetovou televizí HopeTV vytvořen šestidílný cyklus, v němž je společně s odborníky Církve adventistů sedmého dne diskutováno téma nejrůznějších "zabijáků", které mohou manželství ohrozit.
Více o aktivitě Národní týden manželství se dozvíte na:
http://www.tydenmanzelstvi.cz/

Zdraví je věda - MUDr. Hana Kahleová

Přednášky, Zdravý životní styl / 30 dílů / poslední díl: 25. 1. 2022

Česká lékařka Hana Kahleová, která je v současnosti vedoucí klinického výzkumu ve Physicians Committee for Responsible Medicine ve Washingtonu, představuje ve svých krátkých videospotech nejnovější poznatky v oblasti stavování, životního stylu a výzkumu potravin. Dozvíte se zde i mnoho užitečných tipů k prevenci nejčastějších civilizačních chorob.

Napište nám