Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Biblické týdny / 16 dílů / poslední díl: 21. 3. 2014

Daniel Duda v sérii „Velký příběh Bible II“ z r. 2013 navázal na téma "Jak porozumět příběhu Bible" z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Daniel Duda - Velký příběh Bible II - 1. část

8234 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Zamyšlení Daniela Dudy nad textem z 24. kapitoly Lukášova evangelia, 13. - 45. verše, kterým uvedl své přednášky na téma Velký příběh Bible II.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda - Velký příběh Bible II - 2. část

7264 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

V druhé přednášce Daniel Duda blíže představil sedm dějství Bible od stvoření, přes pád do hříchu, zaslíbení a společenství Božího lidu, jeho naplnění v Ježíši Kristu, společenství církve, druhý příchod neboli Den Páně až ke stvoření nového nebe a nové země. Příběh lidských dějin směřující z ráje ztraceného do ráje obnoveného.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 3. část

7286 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Jak číst Bibli? Jak vnímáme a vykládáme její texty? Bible samotná předkládá základní strukturu způsobu jejího čtení a také poukazuje, jak jsou jednotlivé části mezi sebou spojené.

Daniel Duda na Biblickém týdnu 2013 představil trojitou perspektivu při studiu Bible – perspektivu světového názoru, tématickou a příběhovou perspektivu.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 4. část

7305 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Ve čtvrté přednášce se Daniel Duda zaměřil na třetí perspektivu, která nám může pomoci porozumět poselství Bible. Po perspektivě světového názoru a tematické perspektivě přiblížil příběhovou perspektivu.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 5. část

7537 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

V páté přednášce se Daniel Duda věnoval "3. dějství" velkého příběhu Bible nazvanému "Zaslíbení a Boží lid". Bible nám v něm ukazuje, jak se Bůh přiblížil k lidem po pádu do hříchu. Zároveň se Izrael stává Božím nástrojem, přes který chce celému světu žehnat a představit se.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 6. část

7495 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Jaký je příběh Boží smlouvy s lidmi od exodu (vyjití Izraelského národu z Egypta), přes období království s králem Davidem, až po dobu izraelského exilu v Babylonu? Co se stalo se zaslíbením daným Abrahamovi, později Izraelskému lidu na hoře Sinaj a nakonec Davidovi, že jeho království bude věčné? Kam se ubírá Boží plán pro svět?

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 7. část

7558 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

Kdo je Služebník Hospodinův? Co o něm říká Bible, zejm. prorok Izajáš, ale také např. Jeremjáš? Daniel Duda se věnuje proroctvím od Izajáše po Daniela a očekávání mesiánského království.

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 8. část

7563 zhlédnutí

Z pořadu: Jak porozumět příběhu Bible II - Daniel Duda (Biblický týden ČS 2013)

V 8. části cyklu Velký příběh Bible II pokračuje Daniel Duda v tématu osoby "Hospodinova služebníka" a jeho úkolu - zejména z pohledu 52. a 53. kapitoly knihy Izajáš. Proč a v čem je důležité, aby se změnilo naše srdce, pohled na věci, postoje a jaké to má důsledky pro nás samotné i ostatní?

Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
zobrazit více

Napište nám